ברירת-מחדל  |  English  |  
 

פרוטוקול אסיפת איט"ה שנערכה ב- 1.3.2012  תה"ש

מזכיר האסיפה: ד"ר  יוסי אדיר (לאחר שנבחר לתפקיד זה פה אחד  ע"י הנוכחים)
רשמה: גב' מור גולן, מזכירת איט"ה
דו"ח כספי:
רו"ח דוד קאופמן הציג את הדו"ח הכספי של איט"ה לשנת 2011. הדו"ח משקף ניהול תקין וכי העמותה מתנהלת כראוי על פי מס הכנסה, בטל"א וכו'.
מצבה הכספי של איט"ה מצוי ביתרה חיובית. בשנת 2010 היה עודף גדול מהכנסות הכנס והשנה הוועד בחר לסבסד את מחיר הכנס השנתי ולהפחית בהכנסות איט"ה. 
הכנסות איט"ה: הכנסות איט"ה במהלך השנה הסתכמו ב 134,000 ש"ח והשנה היו פחות הכנסות מהשתלמויות. ההכנסה מכנס איט"ה השנה הסתכמה ב 6000 ש"ח. איט"ה קיבלה השנה תרומה בסך 30,000 ש"ח מתורמת מאיטליה עבור ההכשרה ב EDT של ד"ר אוסימו. השנה לא נותר עודף מהפיעילויות של איט"ה, וזאת בהתאם למדיניות רשם העמותות שלא להשאיר רווח בעמותות. עם זאת, רצוי להשאיר יתרה של כ 10%. היתרה שנותרה ב 2010: 57,000 ש"ח הנה חלק מהון העמותה. 
הוצאות: הוצאות כלליות של העמותה היו 27,000 ש"ח. נערכה נסיעה לאיסלנד של ד"ר מרום, יו"ר איט"ה, לצורך השתתפות בישיבה החצי שנתית של ה EABCT, אשר ייצגה את איט"ה בכבוד. עלות הכרטיס לאיסלנד היה יקר יותר לעומת שנה שעברה. הנסיעה נעשתה בהתאם לחוק העמותות, עפ"י דיווח תקין וללא הוצאות חורגות. שירותים מקצועיים שאיט"ה שכרה הנם בעיקר משרד רואה החשבון.
הון העמותה הנו 259,000 ש"ח. מתוכם  30,000 ש"ח שהתקבלו כתרומה שתשמש לסמינר. שנה שעברה ההון הסתכם ב 216,000 ש"ח הכסף מושקע בפקדונות לטווח קצר, ללא סיכון.
רואה החשבון שיבח את התנהלות הועד המנהל של איט"ה ומודה רבות למר הרמן, גזבר איט"ה.  
 
וועדת בקורת:
יו"ר הועדה, ד"ר יגאל גליקסמן לא נכח באסיפה וחתם על הדו"ח הכספי במשרד רואה החשבון.
הועדה ממליצה לחברים לקבל את הדו"ח לשנת 2011.
הצבעה: האסיפה אישרה את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי פה אחד.
סקירת פעילות איט"ה:
יו"ר איט"ה, ד"ר צופי מרום סקרה את פעילות איט"ה ב 2011 והתחזית לשנת 2012.
היו"ר ציינה כי קיימת עלייה במספר חברי איט"ה לאורך השנים, בזכות הגדלת החברים המתעניינים, המאפשר רציפות בחברות באיט"ה משלב הלימודים כסטודנט והלאה. פורטו קטגוריות החברות באיט"ה: חבר, חבר מומחה ומדריך והתפלגות החברים על פי קטגוריות החברות. סה"כ 401 חברי איט"ה כיום. איט"ה שמה לה למטרה להגדיל את מספר החברים וספציפית פסיכיאטרים באגודה.
ד"ר מרום ציינה את המשך קיום מפגשי איט"ה בתל השומר, שהחלו כיוזמה של גב' שושנה קיגל, בהם ההרצאות הולכות ומשתפרות. ניתן פירוט של ההרצאות שהתקיימו השנה.בנוסף, המשיכה זו השנה השנייה המסורת החדשה של ימי עיון בירושלים, ביוזמת ד"ר מאיירס ציינה כי בהמשך תתאפשר יוזמה של ימי עיון בדרום הארץ. ד"ר מרום ציינה כי יעקב סיני, שיזם את כנס איט"ה בעכו וכך נוצרה מסורת שממשיכה כבר שלוש שנים. בנוסף, התקיימו  סדנאות של איט"ה עם מרצים מחו"ל: בורקובק, רפיי, ג'פרי יאנג, אויואלה, שילה וודי ובמאי יגיע סלקובסקיס. קורס ההכשרה ב EDT של אוסימו עוסק במכנה המשותף בין גישות שונות.
ד"ר מרום ציינה גם כי איט"ה פעלה בעולם והשפיעה דרך פרויקט קוסובו שיזם משה לנדסמן. קוסובו התקבלה כחברה מלאה ב EABCT. כיום מתקיים פרוייקט אתיופיה עם שת"פ של ה IDC. כמו כן, צוין פעילותה של ד"ר לילך רחמים בהאיטי וסרי לנקה. איט"ה תורמת ונותנת מיכולותיה בעולם.
ד"ר מרום ציינה את פעילות ועדות איט"ה השונות, ואת חברי הועד הפעילים במהלך כל השנה ללא תגמול ותוך השקעה רבה ולחצים רבים בהם עומדות הוועדות. 
ועדת קבלת חברים חדשים: ד"ר אורינג, ד"ר אפל וגב' גרנק עומלים על בקשות ופניות רבות, וכן על קריטריונים חדשים לחברות באיט"ה. ועדת תוכניות ההכשרה, המנוהלת ע"י ד"ר מאיירס, ד"ר מלקינסון וד"ר יובל הבודקים תכנית הכשרה חדשות ושאלות נוקבות לגבי קריטריונים של מצויינות ושל ה- EABCT וכיצד לשמר את רמת התכניותוכיצד ייראה ה CBT בארץ. ועדת הדרכה: ד"ר בודנר, ד"ר אדסקי וד"ר מסר – קויצקי , החלו הליך שטרם הסתיים כדי להכיר במדריכים טובים שיתרמו לטיפולים מעודכנים וטובים. הוועדה קבעה קריטריונים להדרכה ולהכרה של איט"ה במדריכים. אנשים רבים התמרמרו מהדרישות אך איט"ה שואפת למצויינות ורלמה גבוהה. ד"ר מרום שיבחה והודתה לאורי הרמן, אשר עושה עבודה מצויינת ונאמנה כגזבר, אשר יש בה אחריות רבה ומעט זוהר והודתה לרואה החשבון מר קאופמן. ועדת המחשוב, אתר איט"ה ופרסום, המנוהלת ע"י ד"ר בן ארוש וד"ר דרבי, שעמלו על שדרוג משמעותי של אתר איט"ה וחושבים ללא הרף על מה עוד לשפר. עלו רעיונות כיצד להוסיף מידע נוסף בכרטיסים האישיים ופעמים רבות המגבלה לשינויים היא של זמן ותקציב אך איט"ה מנסה להישאר מעודכנת. גב' ויסמן, גב'  וגנר וד"ר לוי גומר עונות לפונים רבים בפורום תפוז וכן גיא דורון וגדעון איינהולד מנהלים פורום לאנשי מקצוע בפסיכולוגיה עברית. וועדת חריגים בניהול גב' קיגל, ד"ר גלבוע וגב' ברגר עושות עבודה רוויה בקונפליקטים ושאינה זוהרת ועומדות בפרץ לגבי בקשות חריגות. ועדת כנס איט"ה: מר סיני, ד"ר מאיירס, מר הרמן, ד"ר בודנר וד"ר אדיר בודקים כל הזמן כיצד לשפר, בהתאם לחרוח איט"ה החושבת כל הזמן כיצד לא לנוח על זרי דפנה.  ד"ר מרום ציינה את ועדת מפגשי יום שישי בניהול מר סיני, ד"ר מרום ומר הרמן וכן וועדת ימי שישי בי-ם בניהולם של ד"ר מאיירס, מר כהן וגב' בנזימן וכן את ועדת הביקרות בראשות ד"ר גליקסמן וד"ר אברהם שעושים את עבודתם החשובה. כמו כן, ייתכן ובקדנציה הבאה תתווסף וועדת אתיקה בשל מספר סוגיות שיש לבחון. כמו כן, ציינה את מערכת האיטו"ן: ד"ר מרום, ד"ר מאיירס והערוכות המדעיות ד"ר רחמים וד"ר פרידמן ומזכירת המערכת גב' גולן, העורכת את הגרפיקה של האיטו"ן והדבר מאפשר חיסכון כספי. האיטו"ן משמש לתקשורת, מידע מדעי, פרסום ספרים, כנסים, מאמרים. ציינה את הגב'  גולן כמזכירת איט"ה.
ד"ר מרום דיווחה כי כנס ה EABCT האחרון התקיים באיסלנד וכי הבאים יהיו בז'נבה, מרקש, האג ובירושלים ב 2015, אשר קיבלה הכרה מה-  EABCT. ד"ר מרום ציינה כי עולה קושי בקולבורציה עם אנשי מקצוע פלשתינאים. הזכיערה את כנס CBT העולמי בהתקיים בירושלים ב 1980 בנוכחות בכירם מכל העולם וכי תתקיים סגירת מעגל מרגשת לאחר 35 שנה בירושלים. שם הכנס שנבחר:
CBT: A Road to Hope and Compassion for People in Conflict.  משרד התיירות, עיריית י-ם, הסתדרות הפסיכולוגים ייתנו חסות ויסייעו. הוועדה המדעית הנה בראשות פרופ' הפרט. איט"ה משתתפת בפגישת נציגים ב EABCT פעמיים בשנה, פגישות שאינן תמיד קלות כישראלים המייצגים את מדינתנו ולעיתים עולות התקפות על רקע פוליטי ולא מקצועי. ישראל שכתה לשבחים, ב news  letter של ה EABCT  בו דובר על פרוייקט אתיופיה .
כמו כן, היו"ר פירטה פעילות חדשה: מפגש ארוך לצורך קידום איט"ה: מפגש מרוכז בן יום וחצי ובו התייעצות עם מומחים. ישיבות הוועד הרגילות לא מספיקות לדיון בכל הנושאים ולכן הוחלט על מפגש ארוך. השנה המומחים המייעצים היו ד"ר פרידמן, ופרופ. הפרט והמפגש נערך בבית מאירסדורף בירושלים. קיימות פעילויות חדשות רבות: ימי העיון בירושלים, שדרוג והרחבת האתר, קורס ההדרכה וכינוס איט"ה. כמו כן ציינה את עקרונות חובת לימודי ההמשך וכי איט"ה תוביל בכך בארץ ותהווה הגוף היחידי הנוהג כך כרגע ומשמר את המקצועיות של החברים. צויינו יעדי איט"ה: להגביר את השפעת איט"ה בהנחלת ה- CBT, ביסוס איט"ה ע"י הגדלת המטפלים וכמות המדריכים, שיפור הכשרת המדריכים והגדלת סקטור הפסיכיאטרים באיט"ה.  בנוסף, הגדלת שיתופי הפעולה עם מדינות שכנות מוסקטורים אחרים בארץ. החזון שאיט"ה תהווה ארגון מוביל, המאגד את אנשי בריאות הנפש שפועלים בהתאם ל EBT  וע"פ עקרונות ה CBT, המשפיע על מדיניות טיפולים נפשיים בארץ, מסייע לצרכנים לקבל טיפול רלוונטי ומסייע להכשרת מטפלי CBT   ראויים.
ד"ר מרום הודתה לחברי הועד הפורים: ד"ר מאיירס, מר הרמן, מר סיני וגב' גרנק וכי אנו נפרדים מחברים יקרים וטובים. ד"ר מאיירס ומר סיני כיהנו שנים רבות בוועד איט"ה והטביעו חותמם על עיצובה. מר הרמן וגב' גרנק היו חברים בקדנציה האחרונה ונתנו מקשל רב והשפיעו רבות. אנו אוהבים ומתגעגעים. בתודה לכל חברי הוועד והוחברים בוועדות במקדישים מזמנם, מרצם ומשאביהם לקידום איט"ה, ותודה למשתתפי האסיפה.
 
הצבעת האסיפה:
הצעה מס' 1: הגבלת מספר הקדנציות כיו"ר הוועד
מתוך הכרה במורכבות התפקיד והעומס שמטיל ומתוך מטרה לאפשר למיגוון חברים להוביל את וועד איט"ה, הוועד הנוכחי מציע לאספה הכללית ש"כהונת יו"ר הוועד לא תעלה על 2 קדנציות ברצף, דהיינו 2 קדנציות (ברצף) לכל היותר" .
טרם ההצבעה נערך דיום באסיפה. נאמר כי 6 שנים כיו"ר זו קדנציה ארוכה ומהווה תקופה משפיעה ומשמעותית והמטרה היא לתת הזדמנות ולאפשר לאנשים שונים להשפיע. גב' אפל העלתה השגה כי לעיתים היו"ר עושה עבודה מצויינת והחברים לא מעוניינים להחליף.
הצבעה: רוב חברי האסיפה הצביעו בעד ההחלטה.
 
הצעה מס' 2: הרכב וועד איט"ה
מתוך מחשבה על איזון בוועד איט"ה, מחד המשכיות בפעילותם של חברים שתרומתם מוכחת ומנגד שאיפה לרענון כוחות ואפשרות תרומה של חברים חדשים, הוועד הנוכחי מציע לאספה הכללית  ש"כהונת חבר בוועד לא תעלה על 3 קדנציות ברצף. חבר וועד יוכל להיבחר לקדנציה רביעית רק אם יקבל יותר מ 60% מקולות הבוחרים".
הועלתה השגה שלא יווצר מצב שכל תשעת חברי הוועד יתחלפו בבת אחת.
הצבעה: חברי האסיפה הצביעו בעד ההחלטה.
 
הצעה מס' 3: הארכת כהונת הועד הקרוב ל 4 שנים:
מאחר והועד החדש של איט"ה  יתחיל כהונתו ב 1.3.2012 ואמור לסיים כהונתי כעבור 3 שנים, היינו ב 1.3.2015, ומאחר ואיט"ה מארחת את  כינוס ה EABCT   בארץ ב 31.8.15-3.9.15, כדי לאפשר הכנה וביצוע של הכינוס האירופאי, הוועד הנוכחי מציע לאספה הכללית  "להאריך את משך כהונת הוועד החדש שיבחר ל4 שנים דהיינו עד 1.3.2016"
הצבעה: חברי האסיפה הצביעו פה אחד בעד ההחלטה.
 
שינוי מבנה החברות באיט"ה:
ועדת חברים גיבשה יוזמה לשינויים הקשורים בחברות:  הפרדת חברות מאקדריטציה (רמת הכשרה), בכדי להדמות למרבית הארגונים בארץ ובעולם, בכדי להקל על ההצטרפות לארגון, להגדיל מספר חברים, וכן שינוי בקריטריונים לאקרדיטציה, בכדי להקטין את מספר הקטגוריות הרב (4), שיהיה ברור יותר למטפל ולמטופל, בכדי לאפשר למקצועות נוספים להיות מוסמכים על ידינו, כמו: אחיות פסיכיאטריות או יועצות חינוכיות.
הוחלט שמכיוון ששינויים אלו כה משמעותיים, יש לדון בהם בהרחבה ב"סיעור מוחות" השנתי ביוני. המסקנות שיצאו מ"סיעור המוחות" יובאו לאישור הועד, ובהמשך לאסיפה הבאה ב-2013. אנו מבקשים את אישורכם לקידום מהלך זה בשנה הקרובה.
הצבעה: רוב חברי האסיפה הצביעו בעד המשך המהלך.
בחירות הוועד החדש:
ספרו את הקולות: גב' קיגל, ד"ר פישר, מר הרמן, ד"ר אפל וגב' גולן. סה"כ הצביעו 110 בוחרים.
החברים שנבחרו לפי מספר הקולות: ד"ר צופי מרום (102 קולות), ד"ר עודד בן ארוש (89), ד"ר אהוד בודנר (89), ד"ר דני דרבי (85), ד"ר רונדה אדסקי (81), ד"ר ריצ'רד אורינג (68), ד"ר חסינטו ענבר (61), ד"ר לילך רחמים (63), ד"ר גיורא ענבר (61), ד"ר שרה פרידמן (48), מאיר שוסטר (47), ד"ר הלן וולך (45), גילה זילברמן (22).
יו"ר איט"ה ביקשה מחברי הוועד הפורשים לשתף פעולה בוועדות ואיחלה לכל החברים המשך עבודה בהרמוניה להובלת איט"ה. 
 
על החתום: מזכיר האסיפה, ועדת הביקורת ושני נציגי הועד
 
 
ד"ר יוסי אדיר                                  ד"ר יאיר אברהם                        ד"ר יגאל גליקסמן
 
______________                       _______________                         ______________
 
 
מר אורי הרמן                           ד"ר צופי מרום
 
 
_______________                  ______________


דף הבית
  |  תקנון  |  חזור למעלה  ליצירת קשר נא לפנות לתימור גביש - המזכירת העמותה. itacbtisrael@gmail.com או בטלפון 050-4243025 או בפקס 077-4261073
לייבסיטי - בניית אתרים