אורי הרמן

פסיכולוג קליני מומחה מדריך.אני כבר נושם מעל חמש מאות מיליון נשימות ונשארו לי אולי עוד מאה חמישים מיליון נשימות. רוב רובן של הנשימות היה ללא תשומת לב אבל כששמתי לב אליהן מצאתי קשר בין אופי הנשימות לבין האירועים, התחושות, והמחשבות הקשורות לחוויית הנשימה. גם שמתי לב שהתנהגותי ורגשותיי משפיעים ומושפעים ממחשבותיי ואופי נשימותיי .כשהקשבתי לנשימות יכולתי לשמוע את המחשבות ולהביט בהן. מבט על המחשבות עזר לי למתן את תגובותיי הרגשיות.
מדיי פעם, הצעתי גם למטופלי ומודרכי לשים לב לקשרים וההקשרים הללו.
בעבר, עשיתי מאמץ לאגור כמה שיותר מידע מגוון בתחום הטיפול הנפשי. כיום, אני מחפש דרכים לפשט ולסדר את המידע מחדש. לפני עשרים וחמש שנה עסקתי בהדרכה דינאמית באוריינטציה אינטגרטיבית. כיום אני עוסק בהדרכה התנהגותית קוגניטיבית בגישה אינטגרטיבית. כל זה בהתחשב בכך שכל מפגש הדרכתי וטיפולי הוא ייחודי מעבר להבדלים בין הגישות השונות.
באיט”ה אני רואה מסגרת שאמורה לקדם גישה טיפולית הנשענת על מחקר עכשווי, מסגרת המחפשת דרכים יעילות למקד, ובמידת האפשר, לקצר התערבויות טיפוליות. מסגרת המעודדת קשר אמפטי- חוקר, וקרוב חוויה, בגובה העיניים, המעודד תהליכי שינוי.
איטה לדעתי אמורה להוות בית חם לאנשי טיפול באשר הם, לעודד תהליכי הכשרה, למידה, הדרכה, וחקירה עצמית. עקרונות הגישה הקוגניטיבית התנהגותית, חשוב לדעתי  שיוטמעו ויחלחלו להיות שפה מרכזית בהבנת טבע האדם, מצוקותיו והדרכים להתערב ולעזור בתהליכי שינוי.

 

 

מועמדים לבחירות ועד איט"ה"

adir_yossiOring_RichardApel_NoomiMeirav_SheniGoldbert_Anadotan_neomiDerby_Dany

maman_toviSever_BarakSinai YacovYshur-Tami--Fridman_SaraRahamim_LilahShuster_Meir