מוגן: אסיפת כללית של חברי איט”ה להצגת הדו”ח הכספי של שנת 2020

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: