בקשת הכרה בתכנית הכשרה

להורדת טופס הכרה קורסים מוכרים על ידי איט”ה – לחץ כאן

קריטריונים לתכניות הכשרה:

1. תקופת השלמת הכשרה

· השלמת חובות ההכשרה תעשה במהלך תקופה של עד 5 שנים.

2. שעות לימוד תיאוריה

· 250 שעות ריאליות (בפועל) של לימודים תיאורטיים.
· על המרצים/מנחים להיות מוכרים ע”י איט”ה כמומחים.
אופציה 1: ללמוד את כל 250 השעות במסגרת של קורס דו שנתי.
אופציה 2: ללמוד חלק מן השעות במסגרת אחרת, לפי תנאים אלו:
· על משך הקורס להיות לפחות בהיקף של קורס סמסטריאלי (=19.5 שעות פועל; 26 שעות אקדמיות).
· מהווה לא יותר מ-40% מסך כל שעות לימוד תיאוריות (כלומר, לפחות 150 שעות מתוך 250 חייבות להיות חלק מתכנית הכשרה ב-CBT) .

3. שעות פרקטיקה

· 200 שעות בפועל, אשר יכולות לכלול 50 שעות הדרכה (ראה הגדרה בהמשך).
· הפרקטיקה חייבת להיות חלק מקורס CBT.
· המדריך חייב להיות מוכר ע”י איט”ה כמדריך (או לפחות בהסמכה להדרכה).
· יכול להיות דרך משחק תפקידים, צפייה בווידאו, הדרכת עמיתים (חייב להיות עם דוחות).

4. הדרכה

· חייבת להיות חלק מקורס CBT.
· המדריך חייב להיות מוכר ע”י איט”ה כמדריך (או לפחות בהסמכה להדרכה).
· בהדרכה קבוצתית: עד 4 מודרכים בקבוצה (לא יותר מ-2 מודרכים לשעת הדרכה); משך מפגש הדרכה של קבוצה בעלת 4 מודרכים יהיה לפחות שעתיים.
· יהיו לפחות 2 מדריכים למשך תקופת הקורס.
· משך תקופת ההדרכה תהיה לפחות שנתיים.

5. תוכן

· תכנים של הכשרות קודמות (אצל עו”סים, פסיכולוגים וכו’) יהיו חייבים לכלול הכשרה טיפולית בסיסית (GENERIC THERAPEUTIC COMPETENCIES).
· תכני הכשרה בCBT (לפחות 60% מההכשרה מפורטת למעלה) חייבת לכלול לימוד בסיסי של (CBT BASIC CBT COMPETENCIES).
· מודולות (עד 40% מההכשרה כמפורט למעלה) יהיו חייבות לכלול תכנים ייחודיים (SPECIFIC COMPETENCIES).
· מודולות אמורות להתחיל בשנה השנייה.
· יוצא דופן – אם סטודנט למד מודולה במהלך השנה לפני שהוא התחיל תוכנית CBT.