סיכום קדנציה 2009-2013

אסיפה כללית של איט”ה – דוח סיכום קדנציה – ד”ר צופי מרום יו”ר האגודה

readmore