דינמיקה של קשב רגשי בדכאון ברמיסיה

מאת: אריק צביאלי, יאנה וריז’ן, ארנסט קוסטר, עמית ברנשטיין

תיאוריות קוגניטיביות התנהגותיות מדברות על בעיה בויסות הקשב למידע רגשי כגורם חשוב בהישנות של אפיזודות דיכאון מז’ורי. יחד עם זאת, יש רק מספר מצומצם של מחקרים, חלקם עם ממצאים סותרים, שבודקים את תפקיד הקשב הרגשי אצל הסובלים מדכאון הנמצאים ברמיסייה, כלומר אנשים שחוו בעבר לפחות אפיזודה אחת של דכאון מז’ורי ואינם מראים סימפטומים דכאוניים
משמעותיים בהווה.
הסתירות במחקרים קודמים יכולות להיות מוסברות על ידי הדרך שעד כה המשגנו וחקרנו הטיות קשביות רגשיות. אנו מציעים כי גישה חדשה לחקר הטיות קשביות, כתהליך משתנה ודינמי ולא כתכונה קבועה, יכולה לעזור להבין טוב יותר כיצד נראה הקשב הרגשי בדכאון ברמיסיה.
במחקר זה ניתחנו בשנית נתוני מטלה התנהגותית הבודקת קשב רגשי אצל נבדקים עם דכאון ברמיסיה ) N = 328 ( ואצל נבדקי ביקורת ללא דיכאון בעבר או בהווה ) N = 82(. כאשר נתונים אלו נותחו בעבר בגישה המסורתית למדידת הטיות קשב כתכונה קבועה לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות.
כעת, ניתחנו את הנתונים באמצעות גישה דינמית להערכת הקשב המייצרת סדרת מדידות של שינויים בקשב מרגע לרגע. באמצעות גישה זו אנחנו יכולים להעריך את מידת התנודתיות בין עיבוד
מוגבר ומועדף של גירויים רגשיים )עצובים או שמחים( לבין המנעות קשבית מגירויים אלו. תנודתיות קשב זו נמצאה מוגברת אצל הסובלים מדכאון בעבר לעומת קבוצת הביקורת הבריאה. יתרה מכך, בקבוצת הסובלים מדכאון בעבר, ככל שהיו לנבדק יותר אפיזודות דכאוניות כך תנודתיות הקשב שלו )מהמנעות להעדפה( נמצאה גדולה יותר. ממצאים אלו אינם מוסברים על ידי שאריות של
סימפטומים דכאוניים או סימפטומים של חרדה חברתית.
הממצאים ממחקר זה מראים כי תנודתיות בעיבוד הקשבי של גירויים רגשיים יכולה להיות גורם מפתח בפגיעוּת לדכאון.

פורסם ב”פסיכולוגיה אבנורמלית”, APA

http://psycnet.apa.org/journals/abn/125/6/768/
Attentional bias temporal dynamics in remitted depression.
Zvielli, Ariel; Vrijsen, Janna N.; Koster, Ernst H. W.; Bernstein, Amit
Journal of Abnormal Psychology, Vol 125(6), Aug 2016, 768-776.http://dx.doi.org/10.1037/abn0000190
© 2016 American Psychological Association

[themify_list_posts limit="4" category="12" image="yes" image_w="100" image_h="100" title="yes" post_meta="no" display="excerpt" more_text="קרא בהרחבה" post_date="no" style="grid2" image_size="large" order="ASC" orderby="rand"]