דרוש מנחה לקורס CBT בבני ברק

דרוש/ה מרצה דתי/ת 
להוראת יסודות הטיפול הקוגנטיבי
לתכנית לימודים תלת שנתית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי 
שתיפתח בע”ה בשנת הלימודים הקרובה

 

בס”ד כ”א אב, תשע”א
 2011 ,באוגוסט 21
 
דרוש/ה מרצה דתי/ת
להוראת יסודות הטיפול הקוגנטיבי
לתכנית לימודים תלת שנתית לטיפול קוגנטיבי התנהגותי
שתיפתח בע”ה בשנת הלימודים הקרובה
(ותעמוד בקריטריונים הנדרשים על פי איט”ה-בתהליך)
 
דרוש: מרצה בנושא יסודות הטיפול הקוגנטיבי התנהגותי.
יום העבודה הוא ד’ בשעות אחר הצהריים. (16.00-18.00 )
( 2.11.11-25.1.12-מ) .פגישות 14 – סמסטריאלי הינו הקורס
מספר השעות להוראה הינו : 5 יחידות אקדמיות בכל מפגש.
 
העבודה מוצעת לאנשי טיפול בעלי רקע דתי הרואים את עצמם מתאימים
להוראה.
כמו כן, נחוצה הוראה בתחומים נוספים הקשורים לטיפול בהפרעות השונות
בשיטה הקוגנטיבית התנהגותית.
 
התכנית מיועדת לסטודנטים חרדים/יות –
בוגרי תואר ראשון במקצועות הטיפול והחינוך.
הלמידה מתקיימת בנפרד (נשים/ גברים) ותתקיים בבני ברק .
לפרטים: טובי ממן – 0508315604 .
 TOVI-78@ZAHAV.NET.IL :במייל או