הבדלים מגדריים בחרדה חברתית

הבדלים מגדריים בחרדה חברתיתמאת: מאיה אשר, אנו אסנאני ועידן אדרקה.
הבדלים מגדריים בחרדה חברתית מהווים נושא שלא קיבל תשומת לב רבה בספרות הקלינית. הדבר מפתיע לאור המחקר הרב על חרדה חברתית באופן כללי, והספרות הענפה על הבדלים מגדריים בהפרעות אחרות, כגון דכאון או PTSD.
בכדי לתת מענה לחוסר זה, ערכנו סקירה מקיפה של הספרות על הבדלים מגדריים בשמונה תחומים של חרדה חברתית: שכיחות, מופע קליני, ליקוי תפקודי, קומורבידיות, מהלך, פנייה לטיפול, עוררות פיזיולוגית ומערכת האוקסיטוצין.
מהסקירה עולה כי נשים נוטות לסבול יותר מחרדה חברתית ומדווחות על חומרה קלינית גבוהה יותר מגברים, כפי שמתבטא בסימפטומים חריפים יותר של חרדה חברתית, רמות גבוהות יותר של פחדים חברתיים ומספר גבוה יותר של פחדים חברתיים. ממצאים פיזיולוגיים תומכים בממצאי הדיווח עצמי, וומצביעים על עוררות פיזיולוגית גבוהה יותר אצל נשים עם חרדה חברתית, אך לא אצל גברים עם חרדה חברתית.
באופן מפתיע, למרות שנשים נוטות יותר לסבול מחרדה חברתית ולחוות רמות גבוהות יותר של חומרה קלינית, נמצא כי גברים עם חרדה חברתית נוטים יותר לפנות לטיפול. הסבר אפשרי לממצא זה הוא כי המאפיינים של חרדה חברתית (כגון הימנעות חברתית ופאסיביות, הימנעות מקונפליקטים, ומופנמות) שונים מאוד מסטריאוטיפים מגדריים גבריים (כגון אקטיביות ויוזמה, מוחצנות) ולכן מייצרים יותר מצוקה עבור גברים.
בסקירה אנו מדגישים תחומים הדורשים מחקר עתידי, ודנים בממצאים בהקשר של מספר פרספקטיבות תאורטיות. אנחנו מאמינים כי מחקר עתידי ואינטגרציה של ממצאים אמפיריים עם תאוריות רלוונטיות הינו הכרחי בכדי להגביר מודעות להבדלים מגדריים בחרדה חברתית, וכך לאפשר טיפול רגיש מגדר, ומותאם באופן ספציפי לגברים ולנשים עם ההפרעה.

פורסם ב: “Clinical Psychology Review”
Asher, M., Asnaani, A., & Aderka, I. M. (2017). Gender differences in social anxiety disorder: A review. Clinical Psychology Review, 56, 1-12.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735816305177?via%3Dihub