המכל הסודי של סבא ג’מיקו

מאת: ד”ר נעמי אפל
 
“שפת המכל” המובאות בסיפור מאפשרות להבין, לזהות ולתאר תחושות שונות במצבים לא נעימים, ובו בזמן היא מאפשרת להפעיל מנגנונים של שליטה עצמית, שמסייעים להתמודד ביעילות רבה יותר עם מצבים אברסיביים.

הספר מאפשר לילד להבין, בעקבות מסע קסום עם סבו, את המניעים להתנהגות האלימה. הילד לומד להכיר כלים של שליטה עצמית (פתוחה וסגורה), שיכולים לסייע לו להתמודד טוב יותר עם התוקפנות שלו כלפי אחרים ועם התוקפנות של האחרים כלפיו.
הספר מחבר את חוויית הקריאה וההנאה מסיפור מעניין ומלהיב עם לימוד של מיומנות חשובה ומרכזית לתפקודו של כל ילד.
ילדים, הורים, מורים ואנשי מקצוע ימצאו עניין בספר ויגלו דרכו דרך מקורית, חדשנית ומעניינת לרכישת מיומנויות וכלים לשינוי התנהגות אלימה.

ראה אור בהוצאת: רמות