​קול קורא להצגת מועמדות לוועד איט”ה

הצגת מועמדות לוועד איט"התקופת כהונת הוועד הנוכחי תסתיים בעוד מספר חודשים.
ההצבעה עבור מועמדים לוועד איט”ה החדש תתקיים באופן אלקטרוני בין התאריכים 16-18/1/21. (הנחיות לגבי אופן ההצבעה תישלחנה בהמשך).
ההכרזה על חברי הוועד הנבחר והאסיפה הכללית יתקיימו במהלך חודש פברואר בכנס איט”ה 2022.
אנו שמחים לפנות אליכם בבקשה להציג מועמדותכם לכהן בוועד.
החברים המומחים באיט”ה מוזמנים בזאת להציג את מועמדותם לכהן כחברי ועד איט”ה, על פי התנאים כדלהלן:
חבר מומחה באיט”ה, אשר שילם דמי חבר לשנת 2021.
נבקש להדגיש כי מילוי תפקיד של חברי וועד איט”ה דורש השקעת זמן ואנרגיה ומצריך לפחות שעת עבודה בשבוע.
אופן הצגת המועמדות: הגשת מועמדות (150 מילים לכל היותר) ובה הצגה עצמית של המועמד, כישוריו, תרומתו לקידום CBT ומטרות כחבר וועד. יש לצרף תמונה.

את המועמדות יש להגיש בקישור הבא: https://forms.gle/FxxJpUR5dE682NDEA

מועד אחרון להגשת המועמדות: 05/12/21.

רשימת המועמדים והצהרתם יתפרסמו באתר איט”ה www.itacbt.co.il

בכל בירור נא לפנות לרפאל אוסמו, מזכיר איט”ה

בברכה,
ד”ר עופר פלד וד”ר אנה גולדברט
יו”ר איט”ה במשותף

גב’ יעל אליעזר
יו”ר ועדת בחירות