השלמת שאלון עמדות בנושאי ליבה של איט”ה

השלמת שאלון עמדות בנושאי ליבה של איט"החברות וחברי איט”ה יקרים,

אנחנו בעיצומו של תהליך שינוי באיט”ה המבוסס על שאלון העמדות שכל חברי האגודה בשנת 2021 הוזמנו ומוזמנים להשפיע באמצעות הצבעותיכם. הממצאים מחלקו הראשון של השאלון והחלטות הנגזרות ממנו פורסמו לפי ימים ספורים.

כעת נותר, להשלים את השאלון בהצבעה נוספת על מספר שאלות מהותיות אשר סבלו מבעיות תקפות בשאלון הקודם. הבעיות תוקנו בהתאם להמלצת הסטטיסטיקאי והן מובאות בפניכם כיום להצבעה בקישור הבא.

אנא מכם, כל חברה וחבר איט”ה מקטגוריות חבר, מומחה, מדריך אשר שילמו דמי חבר לשנת 2021 מתבקשים להיכנס ולהשפיע באמצעות הצבעותיכם. ניתן יהיה להצביע עד תאריך 30.9.21!! לאחר מועד זה הוועד יעבד את הממצאים ויפרסם אותם יחד עם החלטות אופרטיביות נוספות שיגזרו מהם.

לשאלון – לחצ/י כאן

לתשלום דמי חבר לשנת 2021- לחצ/י כאן