טופס בקשה לתהליך הסמכה להדרכה ב CBT

תנאי הבסיס להגשת בקשה לתהליך הסמכה להדרכה הם:

1. חמש שנות ניסיון בטיפול ב-CBT

2. שלוש שנות של חברות באיטה בסטטוס מומחה/ית.

3. על מועמד/ת שהתקבל/ה בנוהל חריג כמומחה/ית, לעבור ראיון עם שני מדריכים מוסמכים של איט”ה, אחד/ת מהם לפחות חבר/ת ועדת ההדרכה של איט”ה.

דרישות בתהליך הסמכה להדרכה:
1. הדרכה של לפחות 4 מתמחים, כל מתמחה לפחות 20 שעות הדרכה על פני תקופה של שנה לפחות.
* (כלומר, סה”כ לפחות 4 מתמחים, 80 שעות הדרכה בתקופה של כשנתיים).

2. קבלת לפחות 40 שעות הדרכה על הדרכה מלפחות שני מדריכים המוכרים ע”י איט”ה. לפחות 20 שעות הדרכה על הדרכה מכל מדריך. כך שלפחות 20 שעות הדרכה יהיו פרטניות ו-20 שעות ההדרכה הנוספות יכולות להיות קבוצתיות (עד 4 מונחים בקבוצה ולפחות 30 דקות הדרכה למונחה במפגש).
***בטופס בקשת אישור תהליך הסמכה להדרכה חובה להחתים את שני המדריכים המוכרים ע”י איט”ה, אשר יתנו הדרכה על הדרכה.

הורדת טפסים:
טופס בקשה לתהליך  הסמכה להדרכה

חוות דעת מדריכים לקראת הסמכה להדרכה