טיפול במוזיקה על בסיס מיינדפולנס לחולים בדיכאון ברמיסייה: היכרות עם השיטה והתנסות אישית חווייתית קצרה עם השיטה /גב’ מיכל צור דחוח ופרופסור אהוד בודנר

מיכל צור דחוח- מטפלת במוזיקה (MA), דוקטורנטית בתוכנית לתרפיה במוזיקה באוניברסיטת בר- אילן בהנחיית פרופ’ אהוד בודנר. במסגרת עבודת הדוקטורט שלה פיתחה מיכל שיטת טיפול לחולים בדיכאון מז’ורי שנמצאים ברמיסייה. השיטה שנוסתה במספר מחלקות בארץ מבוססת על טיפול קבוצתי שמשלב שימוש במוזיקה ובמיינדפולנס.
פרופ’ אהוד (אודי) בודנר – פסיכולוג קליני ורפואי, מומחה ומדריך בתחומים אלה ובטיפול קוגניטיבי התנהגותי. אודי חוקר ומלמד במחלקה למוזיקה ובחוג המשולב למדעי החברה שבאוניברסיטת בר-אילן, הוא יציג מספר הוכחות אמפיריות ליעילות שיטת הטיפול.
האזנה למוזיקה מאפשרת השריית מצבי רוח שונים Goethem & Sloboda, 2011)). בנוסף, תרגול של טכניקות מדיטציה הקרויות  Mindfulness Based Cognitive Therapy-“MBCT”( Teasdale et al., 2002,( יכול למנוע הישנות דיכאון מז’ורי. בסדנה זו אתבסס על מחקר חדשני המציג פרוטוקול המשלב בין שתי הטכניקות ומדגים את היעילות בוויסות מצב הרוח אצל חולים בדיכאון ואצל אנשים בריאים.
המשתתפים נדרשים להביא לסדנה על הטלפון הנייד שלהם שני שירים, אחד שמעורר בהם תחושות עזות של עצב ואחד שמעורר בהם תחושות עזות של שמחה (אוזניות תסופקנה על ידי). המשתתפים ילמדו בסדנה כיצד להתמודד עם התחושות שהשירים מעוררים בהם באמצעות טכניקות שונות של מיינדפולנס, במטרה לחוש “מבחוץ ומבפנים” את חווית הוויסות הרגשי בעת ההאזנה לשירים ובעת עירור השירים והאסוציציות שמתקשרות אליהם בדמיון. בנוסף, המשתתפים ירכשו יידע אודות רציונל שיטת הטיפול במוזיקה על בסיס המיינדפולנס וכן יחשפו לממצאים מעבודת הדוקטורט המעידים על ההשפעות של טיפול זה על חולי בדיכאון ברמיסייה.
לסיכום, הסדנה מספקת הצצה ראשונית חווייתית ועיונית אל תוך שיטת טיפול זו לכל מי שמתעניינים בשילוב של מרכיבים חווייתיים של עבודה בדמיון אל תוך הגל השלישי של טיפולי CBT. שלושה מאמרים בסיסיים המופיעים ברשימת המקורות שבמסמך זה יישלחו למשתתפים שיעבירו אלי את כתובות המייל שלהם.
Teasdale, J.D., Moore, R.G., Hayhurst, H., Pope, M., Williams, S., & Segal, Z.V. (2002). Meta cognitive awareness and prevention of relapse in depression: Empirical evidence. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 70(2), 275-287.
Kabat-Zinn, J. (1990). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and
          mind to face stress, pain, and illness. New York: Delacorte
Goethem, A.V., & Sloboda,J. (2011). The functions of music for affect regulation.
        Musicae Scientiae, 15(2), 208-228.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)