טיפול בפוביה מרגשות (Affect phobia) ד”ר יופ מאיירס

תוכן הסדנה: המודל הטיפולי שיוצג  ויודגם בסדנה, יוצא מההנחה  שלא מעט בעיות רגשיות מתפתחות על רקע פוביה מפני רגשות. המודל התיאורטי עליו מבוסס הטיפול, הוא מודל אינטגרטיבי אשר משלב עקרונות ומרכיבים משלוש תיאוריות פסיכולוגיות: תיאורית ההתקשרות, התיאוריה הפסיכודינמית ותיאוריות למידה (התנהגותית וקוגניטיבית).
בחלק הראשון של הסדנה אציג את הבסיס התיאורטי של המודל. אדגים את היישום הטיפולי של המודל בעזרת קטעי ווידיאו על טיפולים על ידי המטפלים אשר פיתחו את המודל, ובעיקר לי מקולו ז״ל, לזכרה אני גם מקדיש את הסדנה.
בחלק  השני נלמד את שלבי המודל בעזרת קטעי ווידיאו נוספים של טיפולים אמיתיים על ידי חלוצי הגישה. בחלק האחרון של הסדנה נתרגל גיבוש המשגת מקרה לפי המודל הטיפולי. המשתתפים מוזמנים להכין מקרה שלהם שיכול להיות הבסיס להמשגה.
המנחה: ד״ר יופ מאיירס. פסיכולוג קליני, מומחה ומדריך. לשעבר: ראש המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד, האוניברסיטה העברית, ירושלים. מחבר ספרים ומאמרים בתחום הטיפול ההתנהגותי-קוגניטיבי ובתחום הטיפול החווייתי-דינמי ופוביה מרגשות. בעבר ד”ר מאיירס היה יושב ראש איט”ה.
ביבליוגרפיה: יישלח למשתתפים שיירשמו לסדנה.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)