יישום הבנת תפקוד מערכת העצבים האוטונומית בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי –The Polyvagal Theory / ד”ר הדס מור-אופק

לממצאים מתחום ה- neuroscience חשיבות רבה לטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי. אחת ההתפתחויות המעניינות  היא ה- Polyvagal Theory, מודל עדכני אודות המבנה והתפקוד של מערכת העצבים האוטונומית. מודל זה, המבוסס מחקרית, הוצע על ידי פרופ’ פורג’ס, פסיכופיזיולוג בעל שם עולמי, ולפיו, מערכת העצבים האוטונומית מורכבת משלוש תת מערכות, ביניהן מתקיימים יחסים היררכיים ודינמיים. בשונה מהמודל שהיה מקובל עד כה, לפיו מערכת העצבים האוטונומית מורכבת מהמערכת הפארא סימפתטית, שפועלת ברגיעה, והמערכת הסימפתטית, שפועלת בדחק, מודל זה מציע כי קיים חלק שלישי, שמכונה “דורסו-וגלי”, והוא פועל במצבים קיצוניים של סכנת חיים, בהם אין אפשרות לבריחה. פעילות מערכת זו מתבטאת בירידה במטבוליזם ובתנועתיות.
ההיכרות עם מודל זה חשובה במהלך העבודה הקוגניטיבית התנהגותית, הן בשלב ההמשגה והן במהלך הטיפול. בסדנה יוצגו יישומים להמשגה ולטיפול, ביניהם, התאמת ההתערבויות הטיפוליות על פי מידת הוויסות של מערכת העצבים האוטונומית, יישום המודל לטיפול בחשיפה, ושימוש בטכניקות לגיוס תת המערכות העצביות השונות.   
על המנחה: ד”ר הדס מור-אופק. פסיכולוגית קלינית מדריכה ומדריכה קוגניטיבית התנהגותית. עוסקת בטיפול, הדרכה, הוראה ומחקר, תוך עניין בחיבור בין תהליכים מנטליים ומוחיים.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)