כלים רגשיים לטיפול ברגשות

ד"ר ויטלי טבלב
בסדנה זו אציג כלים להתחברות לרגשות של מטופל ולשינוי רגשות פוגעניים ובלתי סתגלניים תוך גישה ישירה אליהם ועקיפת מחסומים קוגניטיביות. הדבר עשוי לעזור במיוחד במקרים בהם יש קושי לעבוד עם סכימות חשיבה או ליישם כלים התנהגותיים. תהליך זה עשוי לעלות מוטיבציה לטיפול ולשינוי, לעזור לטיפול בהתנגדויות ולקדם טיפול עצמו ביעילות רבה. בק, במאמרו משנת 1996, מציע להתמקד ב-modes הכוללים בין היתר רכיב אפקטיבי, אך עדיין מציע לטפל בהם באמצעות כלים קוגניטיביים. לעומת זאת הגל השלישי ב-CBT כבר מציע כלים שמאפשרים לעבוד עם רגשות באופן ישיר.
בסדנא זו נלמד לזהות רגשות, להתחבר אליהם, לגלות רגשות נוספים, לשיים אותם ובסופו של התהליך גם לשנותם באמצעות העלאת רגשות אחרים או הפניית מיקוד הקשב לרגשות נוספים. זאת מתוך התפיסה כי ברגשות מטפלים באמצעות רגשות אחרים (“Change emotions with emotions”).
מנחה: ויטלי טבלב, PhD, מומחה ומדריך ב-CBT, פסיכותרפיסט ילדים ונוער. קרימינולוג קליני מורשה. מנהל תחום טיפול ב"מצפן קליניק".

Beck, A.T. (1996). Beyond Belief: A Theory of Modes, Personality and
Psychopathology. In P.M. Salkovaskis (Ed.), Frontiers of Cognitive Therapy (pp. 1-25). New York: Guilford Press.
Greenberg, L. S. (2004). Emotion-Focused Therapy. Clinical Psychology and
Psychotherapy, 11, 3–16.
Greenberg, L. S. (2010). Emotion-Focused Therapy: A Clinical Synthesis. Focus: The
Journal of Lifelong Learning in Psychiatry, 8, 1-11.