כנס התעסוקתיים-חברתיים-ארגוניים – מרץ 2015

החטיבה לפסיכולוגיה חברתית, תעסוקתית וארגונית.
הכנס השנתי לפסיכולוגים חברתיים, תעסוקתיים וארגוניים.
נושא הכנס: טכניקות, כלים וחדשנות בייעוץ התעסוקתי והארגוני .
מלון “ניר עציון” , ניר עציון 11-13 במרץ, 2015

לפרטים נוספים:

read_small

read_small