כשהפרוטוקול פוגש יחסים – גישה אינטגרטיבית לטפול / יעל פרי הרצוביץ’

רבים מהמטפלים מוצאים עצמם בקיאים ברזי הטפול הקוגניטיבי ההתנהגותי על שלביו השונים (הערכה, פסיכו-חינוך, הבניה קוגניטיבית, חשיפה ומניעת הישנות) וגמישים בהתאמתו להפרעות השונות או לסיבות הפניה השונות עימם המטופלים מגיעים לקליניקה. בסדנה נתמקד באותם המקרים הטיפולים בהם ידע זה אינו מספיק כדי להתקדם בטפול. כאשר יש  תקיעות טיפולית, כאשר המטופל מעונין בטפול אך מתקשה להגמיש ולהרחיב קוגניציות או לבצע חשיפות, כאשר רגשות של כעס, שנאה, קנאה או אף אהבה עולים כלפי המטפל ו”מפריעים” לטפול, וכאשר המטפל מתקשה עם רגשות דומים העולים אצלו כלפי המטופל. בסדנה זו נפגש למעשה עם אמונות היסוד על עצמי ועל האחר והרגשות הנגזרים מהם, עם המשגה דינמית של הקשר הטיפולי, של יחסי אובייקט כפי שבאים לידי ביטוי בין המטפל ובין המטופל. נתמקד במושגי ההעברה והעברה נגדית ונלמד כיצד ניתן להבין וכיצד ניתן לעבוד כאשר היחסים הטיפולים נמצאים במוקד הבעיה והטפול יחד עם הפרוטוקול המובנה עמו אנו ממשיכים לעבוד במקביל. סדנה זו מוצעת מתוך תפיסה אינטגרטיבית של עולם הטפול המשלבת ראיה ועבודה הנעה בין גישות שונות.
יעל פרי הרצוביץ’ –  M.A בפסיכולוגיה קלינית מאוניברסיטת ת”א, בוגרת התוכנית הישראלית לפסיכותרפיה קוגניטיבית – התנהגותית בחסות אוניברסיטת בר אילן. עובדת בקליניקה פרטית בפ”ת עם נוער ומבוגרים, בגישה קוגניטיבית-התנהגותית ובגישה דינמית. בעבר שימשה כפסיכולוגית אחראית וכרכזת היחידה ל CBT להפרעות חרדה במרפאות חוץ מבוגרים בת – ים “אברבנאל”.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)