מוגן: להורדת סיכום הישיבות איט”ה 10.03.21 – 13.03.21 – 7.04.21

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: