למידה וסופרויזן ב CBT

למידה וסופרויזן ב CBTמאת: Donna Sudak תורגם לעברית באדיבות ד”ר עירית לוי-גומר

כיצד למדת טיפול קוגניטיבי התנהגותי? האם גם אתה למדת עפ”י המסורת “תצפה, תיישם ותלמד?”  האם המדריכים, איתם עבדת, היו בקיאים בעקרונות של תאוריות למידה? האם הם הדריכו אותך באותו אופן שבו הם עצמם הודרכו?
בשנים האחרונות גדלה ההתעניינות בכישורים הנדרשים לצורך הכשרה והדרכה מוצלחת בתחום CBT. כישורים אלו מוכללים בין גורמי הכשירות המקצועית בתחום. על אף האמור לעיל קיימים מחקרים מועטים הבוחנים את הנושא. שאלות כגון מה מגדיר הדרכה ראויה?  כיצד מגדירים כשירות ב CBT?  כיצד מזהים ומתמודדים עם היסח או הסחפות של המטפל? נותרות ללא מענה. סודק ואחרים  2015  מסכמים את המחקרים הנוכחים בנושא הדרכה והכשרה. ההכשרה הוגדרה כשיטה היעילה ביותר בהעברת הידע בתחום ה CBT.  רוב הכישורים נרכשים במהלך ההכשרה וההדרכה. הלמידה מתחילה בהבנת הרציונל של הכישור, וממשיכה בצפייה במומחה ואז במודלינג משחקי תפקידים עם מקרים ברמות שונות של מורכבות (מלווה במשוב מהמטפל). בהמשך המתלמד/מודרך מיישם את הכישורים והיכולות על מקרים אמיתיים (במציאות המורכבת) תחת פיקוחו של במדריך.
הדרכה בתחום ה CBT יעילה ביותר כאשר תהליך ההדרכה חופף לתהליך הטיפול. הקשר בין המודרך למדריך חיוני לצורך הדרכה מוצלחת. הקשר בין המדריך למודרך צריך להיות בטוח דיו בכדי לאפשר כנות וביקורת בונה . על המדריך לזהות את הצרכים של המודרך ולבנות תוכנית מותאמת אשר תאפשר הגדרה ומימוש של מטרות ברורות. מבנה של פגישת הדרכה מוצלחת דומה לפגישת טיפול בפסיכותרפיה (Liese and Beck’ 1997). בדרך זו, המודרך חווה ומפנים את המודל הטיפולי.
קיימים מספר תהליכים  מקבילים בין הדרכה לטיפול קוגניטיבי התנהגותי. תשאול סוקרטי, לדוגמא, מעודד למידה והתבוננות. הגדרת משימות ומטרות כשיעורי בית, מעודדות אף הן למידה דרך משוב.שימוש בהקלטות של שיחות עם מטופלים מאפשרות הן למודרך והן למדריך להעריך התקדמות, ומאפשר לשלב כלים בעלי תוקף מוכח, (כגון  , (Cognitive Therapy Rating Scale אשר מספקים עומדנים לטיב הטיפול.
המשגת הדרכה, חיונית אף היא למדריך ומודרך. כמדריכים אנו יעילים יותר כאשר אנו עובדים עפ”י תוכנית חינוכית המבוססת על צרכיו של המודרך ויכולתיו הטיפוליות. בתוך ההמשגה יש לקחת בחשבון גורמים תרבותיים הקשורים לרקע האישי של המודרך וקהל מטופליו.
ניתור מחשבות של המודרך בהקשר של תחושותיו כלפי מטופלים, והציפיות שלהם מעצמם כמטפלים, חשוב מאוד. תרגול זה מעודד התבוננות פנימית ובכך מפתח את ההתמקצעות בתחום.Bennett-Levy (2003) ועמיתים כתבו מאמרים רבים בנושא זה. כאשר המודרך נרתם ומחוייב להדרכה, ומצליח ליישם מתודולוגיות טיפוליות, גדלה סקרנותו ועניינו בטיפול (Milne & Dunkerley 2010). ככל שההכשרה וההדרכה מעניינות יותר, הן למודרך והן למדריך, כך התהליך מהנה ומפרה יותר עבור שני הצדדים.

Originally published onbeckinstitute.org

References
Sudak, D.M., Codd, R.T., Ludgate, J., Reiser, R.J., Milne, D., Sokol, L., Fox, M. Teaching and Supervising Cognitive Behavioral Therapy. (2015) Hoboken: John Wiley and Sons.
Bennett-Levy, J. Lee., N., Travers, K., Pohlman, S., & Hammernick, (2003). Cognitive therapy from the inside: Enhancing therapist’s skills through practicing what we preach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 31, 145–163.
Liese, B.S., & Beck, J. S. (1997). Cognitive therapy supervision. In E. Watkins (Ed.), Handbook of psychotherapy supervision. New York, NY: Wiley
Milne, D.L., & Dunkerley, C. (2010). Towards evidence-based clinical supervision: The development and evaluation of four CBT guidelines. Cognitive Behaviour Therapist, 3, 43–57.