לשחק CBT – שלי זאנטקרן ( 2016 )

המשחק מאפשר עבודה על גמישות  החשיבה, הרגש וההתנהגות לשיפור ההתמודדות והגברת המודעות העצמית.

באמצעות המשחק ניתן לעסוק בנושאים הבאים:

•    עבודה על רגשות – שיום (מתן שם) וכימות (הערכת עוצמה) של רגשות
•    איתור תגובות גופניות לשיפור ההתמודדות– מרכיב חשוב בעבודה על שיפור הוויסות הרגשי  (בטיפול בחרדה, שליטה עצמית, דיכאון ועוד).
•    זיהוי מחשבות והפרכתן–זיהוי מחשבות אוטומטיות ועיוותי חשיבה.
•    זיהוי מלכודות חשיבה – באמצעות סרגל מלכודות חשיבה
•    חיבור בין מחשבה רגש והתנהגות–  וזיהוי הקשר ביניהם
•    זיהוי התנהגויות  – הבנת התגובה ההתנהגותית ובחינת יעילותה לטווח הקצר והארוך.
•    .
ערכת המשחק כוללת:

•    180 קלפים המחולקים לאירועים, מחשבות, רגשות, תחושות, התנהגות והפרכות.
•    לוח משחק  
•    לוח רגשות
•    לוח תחושות גופניות
•    סרגל מלכודות חשיבה
•    ג’וקרים  וטוש מחיק ליצירת משחק אישי לכל ילד.

ניתן לשחק את המשחק לפי שלבי הטיפול השונים ולפי מטרת המפגש.
ניתן לשחק את המשחק בטיפול  פרטני או קבוצתי, או בסיטואציה משפחתית (הורים וילדים).