מאיר שוסטר, MSW

בעל תואר שני בעבודה סוציאלית קלינית. בוגר תוכנית לטיפול התנהגותי – קוגנטיבי משנת 1993-אוניברסיטת תל-אביב.
שירתתי כקצין בריאות נפש ובתפקידי ניהול כח אדם בחיל האויר. לאחר פרישתי מצה”ל ניהלתי מרכז למניעת אלימות במישפחה. כיום הנני עובד בקופ”ח כללית ובעל קליניקה פרטית.
מאז סיום לימודיי בתוכנית לטיפול התנהגותי – קוגנטיבי, אני עוסק בטיפול באוכלוסיות שנות במסגרת הקליניקה הפרטית. אני עובד עם כל קופות החולים, עם משרד הביטחון- אגף השיקום, מחלקת הפרישה של צה”ל, ארגון “עמך” ומערכת החינוך.
בנוסף, הנני מתנדב בעמותת פורשי צה”ל- צוות. חבר מועצה ארצית: עוסק בעזרה לפורשים, אירגון כנסים ואירועים שונים.
הנני מציג את עצמי לועד איט”ה – לרתום את ניסיוני בארגון וניהול כנסים, פיתוח מקצועי ופעילות למען חברי האגודה.