מודל זה״ב בטיפול זוגי התנהגותי קוגניטיבי / ד”ר נעמי אפל

המחקרים משנות השבעים ועד היום מראים באופן מובהק שטיפול זוגי הוא אפקטיבי. טיפול זוגי התנהגותי קוגניטיבי שם דגש על האינטראקציה בין בני הזוג ביכולת לזהות, להבין ולבטא תהליכים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים. תוך בחינת האופן השונה בו בני זוג תופסים את עצמם, את בני זוגם, את משפחתם, את אופן התנהגותם ואת העתיד הזוגי שלהם. מטרת הטיפול לסייע לבני הזוג לחשוף במשותף תפיסות, ערכים, רגשות והתנהגויות בלתי יעילות במטרה ליצור התאמות שיאפשרו להם לשגשג ברמה הזוגית והמשפחתית.
מודל זה”ב (אפל, בהדפסה), מהווה מסגרת רעיונית לטיפול זוגי ב – CBT ומציג קווים מנחים לטיפול התנהגותי קוגניטיבי באופן כללי וטיפול זוגי בפרט. המודל שם דגש על התהליך הטיפולי הזוגי ב – CBT, כמו גם על התכנים בעבודה עם זוגות. הסדנה תאפשר למשתתפים להכיר מקרוב את המודל, תוך שימוש בדוגמאות רבות ותוך אפשרות להתנסות בהפעלתו בטיפול זוגי.
ד”ר נעמי אפל, עו”ס, מנהלת מכון שיטות ומנהלת אקדמית של המגמה לטיפול הורי, זוגי ומשפחתי בתה”ש. פרסמה מאמרים וחמישה ספרים. ספרה: “כוחו של CBT בטיפול זוגי”, נמצא בימים אלה בהדפסה.

 

פריט ביבליוגרפי:
אפל, נ. (2015). לדבר CBT עם הורים וילדים – מדריך למטפל ההתנהגותי קוגניטיבי, קרית ביאליק: הוצאת אח.
Dattilio, F. (2010). Cognitive–Behavioral Therapy with Couples and Families. New York: Guilford Press.
Gurman, A, S. (2011). Couple Therapy Research and the Practice of Couple Therapy: Can We Talk? Family Process, Vol 50 (3), 280–292.
Laurenceau, J. P., Kleinman, B. M., Kaczynski, K. J. & Carver, C. S. (2010). Assessment of relationship-specific incentive and threat sensitivities: Predicting satisfaction and affect in adult intimate relationships. Psychological Assessment, Vol 22(2), 407-419.
Schnarch, D. (2009). Passionate Marriage Keeping Love and Intimacy Alive in Committed Relationships. Beaufort Books.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)