מחקר בנושא מכניזמים של טיפול בחרדה חברתית

המעבדה למחקר וטיפול בחרדה בראשותו של פרופ' יונתן הפרט עורכת מחקר בנושא מכניזמים של טיפול בחרדה חברתית.
לצורך המחקר אנו זקוקים לנבדקים בעלי חרדה חברתית אשר חלקם יקבלו טיפול ללא תשלום במסגרת המחקר.
נודה לכל מי שיוכל להפנות אלינו מועמדים הנראים לו מתאימים.
 
מחקר זה מבוצע במימון הקרן הלאומית למדע.
 
לשאלות נוספות ניתן לפנות למייל:
huji.anxiety.lab@gmail.com
 
בברכה
 
צוות המעבדה למחקר וטיפול בחרדה
 
http://pluto.huji.ac.il/~