מטפלים כסוכנים להטמעה רגישת-תרבות של התערבות מבוססת ראיות: לקחים מעבודה במערכת החינוך ובמדינות מתפתחות / ד”ר ליאת הלפמן

בשנים האחרונות, הולך ומתפתח תחום חקר חדש, “מדעי הפצה והטמעה”, המתמקד בהתאמה, הנגשה, הטמעה, והערכה, של פרקטיקות מבוססות ראיות בתחום הבריאות במערכות שונות. הסדנה תתמקד ביישומים הנגזרים מתחום זה למטפלים בקהילה, הפועלים במערכות חינוך, בריאות, ועוד. נלמד כיצד ליישם זאת בתחומים הבאים:
1.     הערכת צרכים תוך זיהוי דמויות מפתח ובעלי עניין במערכת ובמערכות נושקות, שימוש בטכניקות מהירות של תצפית, ראיון, וקבוצות מיקוד ועם דגש על תרבות.
2.     שיתוף פעולה עם דמויות מפתח מתוך המערכת על מנת להתאים התערבויות ברמה המערכתית והפרטנית תוך מתן דגש להתאמה להקשר, למשאבים, ולצרכים הקיימים באותה מערכת.
3.     הטמעת ההתערבות תוך גיוס השטח והערכת התוצרים לצורך המשך התאמה ושיפור השירות.
4.     שימור קיימות על ידי יצירת תשתית של בעלי עניין המושקעים בתכנית מתוך המערכת.
הסדנא תתקיים במתכונת של דידקטיקה, דיון, ויישום באמצעות דוגמאות שמעלים המשתתפים.

ד”ר ליאת הלפמן, פסיכולוגית חינוכית מומחית, חברה מומחית מטפלת באיט”ה, וחוקרת בתחום הדחק והעקה, חברה בקבוצת מחקר באוניברסיטת קולומביה העוסקת בהפצה והטמעה של התערבויות מבוססות ראיות במערכות דלות משאבים.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)