מלכוד העצמי: CBT והערכה עצמית למתבגרים – מדריך למטפלים

מאת: ד”ר אורנה נוימן – חדד

הספר מלכוד העצמי של ד”ר אורנה חדד נוימן מציג בצורה בהירה ומאירת עיניים את תפקיד המרכזי של ההתרכזות ב”אני” ובתחושת הערך העצמי בפסיכופתולוגיה ואת ההתמודדות עם המקום הזה בפסיכותרפיה. המחברת מתארת באופן מעמיק ובהיר את הסוגיה הזאת בגישות השונות המרכיבות את העמדה הקוגניטיבית התנהגותית; הגישה הקלאסית המכונה גם הגל השני, גישת הקשיבות, גישת הקבלה והמחויבות (ACT) והטיפול דרך חמלה. בכל גישה היא מתארת את המצוקה הרגשית סביב תחושת הערך העצמי דרך התאוריה של הגישה ומציעה התערבות טיפולית בהתאם.
לאלו גם מצורפת חוברת עבודה עצמית פשוטה וישימה. רב הנלמד והניתן ליישום מההתייחסות לטיפול בכל גישה וגישה אך ד”ר חדד נוימן גם בונה מודל אינטגרטיבי מרשים ביותר לגישות אלו שמאפשר לטפל בנושא מתוך תפיסה כוללנית.
הספר מתאים למטפלים בעלי רקע וגישה לתפיסה הקוגניטיבית התנהגותית והוא מהווה אבן דרך חשובה גם בהבנה וגם ביישום של הכלים החדשניים ביותר בתפיסה זאת מהגל השני והגל השלישי של הטיפולים הקוגניטיביים כאחד.

מלכוד העצמי: CBT  והערכה עצמית למתבגרים – מדריך למטפלים