ממצאי שאלון עמדות בנושאי ליבה של איט”ה

ממצאי שאלון עמדות בנושאי ליבה של איט"החברות וחברי איט”ה היקרים,
אנחנו מקווים ששלומכם בטוב והקיץ עובר עליכם בנעימים.
ועד איט”ה שמח לחלוק אתכם את ממצאי שאלון העמדות בנושאי ליבה המבוססים על הצבעות חברי האגודה בעלי זכות הצבעה בשנת 2021.
ועד איט”ה נעזר בסטטיסטיקאי כדי לבדוק את תקפות הממצאים. בהתאם להמלצות הסטטיסטקאי אנחנו מפרסמים את ממצאי השאלון התקפים, כולל קבלת החלטות אופרטיביות הנגזרות ממצאים אלה. לכל החלטה שנגזרה מהדו”ח מצויין מועד כניסתה לתוקף, תוך לקיחה בחשבון של הזמן הנדרש להיערכות עבור המועמדים לחברות באיט”ה, תוכניות ההכשרה, ועדות איט”ה וכד’. אין בהחלטות פגיעה בסטטוס של חברים קיימים, או תלמידי תוכניות שהתקבלו ללימודים עד שנה”ל הקרובה כולל (תשפ”ב 2021-22). השאלות שלא נמצאו תקפות תוקנו וישלחו בקרוב שוב להצבעת חברי איט”ה, לצורך השלמת התמונה המלאה בנושאי הליבה.
אם כך, מצ”ב דו”ח המסכם את ממצאי השאלון והמשמעויות האופרטיביות שנגזרות מההצבעות של חברי איט”ה. בנוסף, מצ”ב חוות הדעת של הסטטיסטיקאי לעיונכם.
אנא קראו בעיון את הדו”ח המסכם וההחלטות הנגזרות ממנו.

אנו מברכים אתכם בבריאות ושנה טובה לכם וליקיריכם,
ועד איט”ה

לחץ כאן להוריד את פרסום ממצאי שאלון עמדות בנושאי ליבה של איט”ה והחלטות הנגזרות מהצבעת חברי האגודה