מר עמית טיטלמן

בעבודתי הטיפולית כפסיכולוג קליני מומחה וכמדריך CBT אני נוכח שבשנים האחרונות איט”ה התעצמה והתבססה כגורם סמכות משמעותי בקביעת קווים מנחים למקצועיות של טיפול ה CBT בארץ. אחד ממקורות העוצמה של העמותה היא היכולת לאפשר למקצועות שונים להיות תחת קורת גג אחת.
המאבקים הפנימיים להם אנחנו עדים בעת האחרונה בוועד המנהל של העמותה משקפים מחלוקת ערכית בקרב חברי איט”ה בנוגע לדמותו של המטפל המקצועי ב CBT. היום עומדות לפני העמותה שתי אפשרויות, אפשרות אחת היא להתפצל לפי המקצועות השונים, והאפשרות השנייה היא שוועד חדש שיבחר יציב לעצמו כמשימה ראשונה לגייס את כל היכולות כדי להגיע לפתרון שיאפשר לעמותה להמשיך ולאגד את כל בעלי המקצוע השונים תחת קורת גג אחת ותאפשר ביטוי למטפלים השונים המרכיבים את איט”ה, מבלי לוותר על המחויבות למקצועיות. אחד העקרונות הבסיסיים של ועד מנהל של עמותה ללא מטרות רווח הוא העדר ניגודי אינטרסים. לכן, נדרשת שקיפות וכאשר דנים בהכשרה של מטפלים, בתנאים להתקבל למסלולי הכשרה והסמכה, צריך שהשיקולים המרכזיים בקבלת ההחלטות יהיו טובת ה CBT בארץ וטובתה של העמותה. בעזרת ניסיוני בעבר בתפקידי ניהול בכירים במשרדים ממשלתיים, וכן על בסיס ניסיוני כיום כמנכ”ל של עמותת מלכ”ר אפעל לקידום נושאים אלו.