מתכשר מאושר- האם צריך והאם אפשר?

מתכשר מאושר- האם צריך והאם אפשר?מאת: סגל שרית וגילת יצחק

המחקר בדק רגשות חיוביים של אושר בתקופת ההכשרה להוראה מתוך מטרה להציע דרכים להגביר רגשות אלה. הספרות המחקרית מצאה שאנשים מאושרים מצליחים בתחומי חיים שונים, כולל נישואים, חברויות, הכנסה, ביצוע בעבודה והם גם בריאים יותר. מחקר קודם על לחץ בקרב מתכשרים להוראה )סגל ועזר,( 2005) הראה שיש קשר בין לחץ ברמה גבוהה לבין רווחה נפשית נמוכה בהכשרה להוראה, וכן ההפך – לחץ ברמה נמוכה קשור לרווחה ברמה גבוהה בתפקוד הסטודנטים להוראה. הספרות המחקרית מראה שסוג החשיבה שרגשות שליליים יוצרים הוא ממוקד ונטול גמישות פרדריקסון,( 2005) והוראה טובה אינה יכולה להתבסס על סוג חשיבה זה. הספרות המחקרית מראה שניתן להגביר את האושר באמצעות איתור חוזקות ותגבורן . מחקרים העוסקים בחוזקות ובזיקתן לאושר ולסיפוק בוצעו בקרב מגוון בעלי מקצועות ובכללם מורים, מחקר זה התמקד בתפיסת החוזקות בקרב סטודנטים להוראה. לאור זאת, המחקר בדק: מה הם גורמי האושר ורמתם אצל המתכשרים להוראה, ומהו הרכבם?  כיצד המתכשרים מזהים את החוזקות האישיות שלהם כדי לממש את עצמם ולהגביר את המסוגלות העצמית שלהם בהוראה. המחקר מתבסס על הכלים המדעיים של הפסיכולוגיה החיובית ומספק מידע שישפר את הרווחה הנפשית והאושר של המתכשרים, שהם המורים לעתיד, ובכך יסייע עתידית מימוש המלצותיו גם לתלמידים במערכת החינוך. המחקר מספק מידע חשוב שיכוון את המכללות להכשרת מורים לסייע למתכשרים להשתמש יותר בחוזקותיהם, ובאופן אינטגרטיבי ובונה יותר, מכפי שהמתכשרים עושים זאת כיום. באופן כזה הם יעסקו פחות בחולשות שלהם, ובניסיונות כושלים להתגבר על חולשות אלו, וכך יש סיכוי שיהיו אופטימיים ומאושרים יותר, דבר שישליך על הישגיהם הלימודיים ועל איכות ההוראה שלהם. הממצאים שהתקבלו בשיטות השונות המקובלות בעולם למדידת אושר אישי הראו תוצאות עקיבות, לפיהן כשבעים אחוזים מן הסטודנטים מעריכים את האושר האישי שלהם כגבוה, וכשליש מן הסטודנטים אינן מאושרים או מאושרים ברמה בינונית. באשר לשני ההיבטים של תחושת הרווחה בתחום המקצועי, מוטיבציה להוראה ומסוגלות עצמית, נמצאה רמה בינונית – גבוהה של מוטיבציה להוראה: כמחצית הסטודנטים העריכו את המוטיבציה שלהם כגבוהה מאד, ואת הרמה של מסוגלות עצמית בתחום ההוראה כגבוהה. כמעט 10%  מן הסטודנטים העריכו את המסוגלות שלהם כגבוהה מאד.

לפרטים נוספים לחץ כאן