נושאי חובה בקורס

נושאי חובה בקורס חובה – מבוא
(הרשימה הבאה מהווה דוגמה של רשימת מינימום  ואינה ממצה את כל הנושאים האפשריים.)

 1. הקשר הטיפולי ותקשורת טיפולית ב CBT
 2. תיאוריות למידה:
  א.    למידה אופרנטית
  ב.     למידה קלאסית
  ג.      למידה חברתית (modeling  )
  ד.     המודל המעורב (Mowrer, two-factor theory  )
  ה.    תיאוריות קוגניטיביות חדישות (למשל emotional processing ,Teasdale and Barnard, .Bouton, Rescorla
 3. אבחון והערכה התנהגותי-קוגניטיבי
  א.    ניתוח פונקציונאלי
  ב.      אבחון והערכה
  ג.      המשגת מקרה (פרסונס, פאדבסקי)

   

 4. טכניקות טיפוליות
  א.    חשיפה ומניעת תגובה (safety behaviors, avoidance, etc.)
  ב.     הרפייה
  ג.       תשאול סוקראטי
  ד.     אתגור לפי REBT
  ה.    פתרון בעיות
  ו.       אימון במיומנויות חברתיות

   

 5. Evidence based practice
  א.    בעיות חרדה panic, GAD, social anxiety, specific phobia, OCD) PTSD
  ב.     דיכאון הפרעה דו-קוטבית
  ג.      בעיות החצנה (הפרעות התנהגות, ADHD הפרעת שליטה בדחפים, התמכרויות )
  ד.     הפרעות אישיות
  ה.    הפרעות אכילה
  ו.       פסיכוזות
  ז.      הפרעות סומאטיות
  ח.    המודל ה ‘טראנס-תיאורטי’  (Barlow )
  ט.    קריאה ביקורתית של הספרות המחקרית
  י.       שיטות מחקר ( למשל: single case design, RCTs )
 6. טכניקות טיפוליות
  ז.      חשיפה ומניעת תגובה (safety behaviors, avoidance, etc.)
  ח.    הרפייה
  ט.     תשאול סוקראטי
  י.       אתגור לפי REBT
  יא.  פתרון בעיות
  יב.  אימון במיומנויות חברתיות

   

 7. אסכולות שונות ב CBT
  א.      CT (בק)
  ב.       REBT (אליס)
  ג.      Behavior therapies
  ד.     ACT ( הייס)
  ה.    DBT  (לינהן)
  ו.       קשיבות (Mindfulness  קאבט-זין)
  ז.      טיפול בסכימה ( יונג)

 להורדת המסמך לחץ כאן