נפרדים מאורי פישר ז"ל

עצוב לי לכתוב על אורי בלשון עבר. חייו נגדעו בטרם עת וצר לי על כך.
אורי היה פסיכולוג פעיל, מאלה שאינם ספונים בקליניקה שלהם, מקדיש עצמו לחברה ורואה שליחות בעבודה ציבורית. לאחר שתרם רבות לאיט"ה, שכהן בוועדת החריגים באיט"ה, שדנה במקרים מורכבים של קבלת חברות בארגון. אורי היה שנים רבות חבר בוועדה המקצועית הקלינית, אחראי על תיקי פסיכולוגים עולים שהגיעו ארצה מחו"ל.
אני מכירה מקרוב פסיכולוגים עולים ששיבחו את אורי על אופן הטיפול בתיקם ובכך בהקלת השתלבותם בארץ. אורי היה ציוני אמיתי וראה שליחות בכך שיאפשר לסלול לעולים חדשים את דרכם המקצועית בארץ. תמיד התמקד בכיצד ניתן לסייע ולא בקשיים, בכיצד יוכל לתרום ולהעניק. הזמנתי את אורי ללמד במסגרת קורס על הקניית CBT בסיסי לקופת חולים כללית. אורי נענה בשמחה והפליא ללמד. ענה באופן אנושי לשאלות המשתתפים בקורס וניכר שעושה עבודתו הטיפולית תוך אהבת מטופליו ורצון כן לסייע להם. אורי פנה אלי גם כמה פעמים באופן חצי פורמאלי, בשאלה כיצד ניתן לסייע לאנשים נזקקים לעזרה נפשית בקהילה הדתית אליה השתייך, עשה זאת בסתר כדי לאפשר שיטופלו גם אם אין בידם האמצעים לממן זאת.
read_small