מוגן: סיכום ישיבת ועד איט”ה מספר 5 – מתאריך 1.7.19

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: