מוגן: סיכום ישיבת ועד איט”ה 13.11.19

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: