מוגן: סיכום ישיבת ועד איט”ה 4.03.19

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן: