על חיפושיות, דבורים ויצירת קשרים חברתיים

מאת: ד”ר נעמי אפל

המאמר דן בדפוסים של יצירת קשרים חברתיים בקרב אנשים מוחצנים ובקרב אנשים מופנמים, ועומד על השוני ביניהם באמצעות שימוש במטאפורה של דבורים וחיפושיות. תוך כדי תיאור מפורט של המיומנויות החברתיות המאפיינות כל אחד מסוגי האנשים המאמר מעביר את המסר “להיות מי שאתה זה נפלא”.

למאמר המלא: http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2980