קוגנטיקה ואוניברסיטת בר אילן

קוגנטיקה ואוניברסיטת בר אילן – תכנית לימוד טיפול בעזרת עיבוד קוגניטיבי (CPT) בתסמונת פוסט טראומטית