קשיבות לרגע הנוכחי ממתנת את האפקט של אי סבילות…

קשיבות לרגע הנוכחי ממתנת את האפקט של אי סבילות...קשיבות לרגע הנוכחי ממתנת את האפקט של אי סבילות למצוקה על תגובה לסטרסור מעורר חרדה: מערך ניסויי בקרב מעשנים בחסך עישון

מאת: רותם פז, אריק צביאלי, פבל גולדשטיין, עמית ברנשטיין

אי סבילות למצוקה גורמת לתגובה בלתי מסתגלת למצוקה ולהקשרים מעוררי מצוקה, ובשל כך לפיתוח של מגוון פסיכופתולגיות ושימורן. אי לכך, ידע לגבי התערבויות ספציפיות שיכולות לקדם סבילות רבה יותר למצוקה או למתן את האפקטים הפסיכו-פתוגניים של אי סבילות למצוקה, עשוי להיות בעל השלכות קליניות משמעותיות וחשובות. במחקר הנוכחי שנערך בתנאי מעבדה התמקדנו בקשיבות (Mindfulness) כאמצעי מבטיח למיתון המנגנון הפסיכו-פתוגני המוזכר לעיל. במסגרת המחקר בחנו האם אימון קצר בקשיבות לרגע הנוכחי מיתן את האפקטים הפסיכופתוגניים של אי סבילות למצוקה על האופן בו מגיבים ומתאוששים מסטרסור מעורר חרדה (היפרוונטילציה) במדדים סובייקטים ופיזיולוגיים בקר משתתפים שהיו בחסך עישון, מצב שהפך אותם לרגישים יותר לחוות מצוקה.
מאה וארבעה מעשנים יומיומיים גויסו למחקר ניסויי זה, כולם עברו חסך עישון של 18 שעות שנבדק בצורה ביוכימית, ולאחר מכן חצי מהמשתתפים הושמו באופן אקראי בקבוצת אימון בן שבע דקות של קשיבות לרגע הנוכחי present moment attention and awareness training; PMAA)) וחציים האחר הושם בקבוצת ביקורת. לאחר מכן, כל המשתתפים נחשפו לסטרסור מעורר חרדה של 2.5 דק’ של היפרונטילציה.
תוצאות המחקר הראו כי בקרב מעשנים המצויים בחסך עישון, אימון בקשיבות לרגע הנוכחי הפחית באופן ישיר (חוסר) ויסות פסיכו-פיזיולוגי בתגובה לסטרסור מעורר חרדה. בנוסף, אימון זה מיתן את האפקט מעורר החרדה של אי סבילות למצוקה על מדדים פסיכולוגיים סובייקטיבים אך לא על מדדים פיזיולוגיים בתגובה לסטרסור. לאור העובדה שהמחקר נערך בתנאי מעבדה מבוקרים ובמערך ניסויי, לממצאי המחקר הנוכחי ישנן מספר השלכות תיאורטיות וקליניות לספרות של אי סבילות למצוקה, קשיבות, תגובתיות רגשית והפסקת עישון.

פורסם ב Behaviour Research and Therapy
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796717301171
Paz, R., Zvielli, A., Goldstein, P., & Bernstein, A. (2017). Brief mindfulness training de-couples the anxiogenic effects of distress intolerance on reactivity to and recovery from stress among deprived smokers. Behaviour Research and Therapy.‏