רגשות ברביעיות

מחברים: ד”ר יעל שרון, שלי זאנטקרן

ייעודו: הרחבת טווח רגשות וזיהוי רגשות אישיים וכלליים לילדים

תיאור קצר של המוצר – המשחק ‘רגשות ברביעיות’ מציע שתי אפשרויות לפעילות. האחת- משחק רביעיות, והשניה- קלפים השלכתיים

  • משחק רביעיות – שמונה רביעיות של ‘משפחות’ רגשות, כאשר כל משפחה מאוירת באיורים של חיות, וכוללת רגשות דומים/קרובים באפיונם, ורביעייה של קלפי ‘הפכים’, שכוללת רביעייה מאוירת של רגשות מנוגדים. משתתף שהשלים רביעייה יכול לדרג את רביעיית הרגשות לפי עוצמתם, לספר על רגש אחד מהרביעייה שהוא מכיר, לספר סיפור אישי שמאפיין כל אחד מהרגשות ושאר רעיונות. קלפי הניגודים מאפשרים לעסוק ביכולת להרגיש שני רגשות מנוגדים זה לזה. גם כאן אפשר לדון בשאלה האם אפשר להרגיש רגשות מנוגדים/הפוכים באותו הזמן, כלפי אנשים אחרים, ואולי אף כלפי אותו אדם. .
  • קלפים השלכתיים- 16 קלפי חיות עם הבעות רגשיות שונות שניתן להשתמש בהם כדרך לתקשר רגשות עם הילד. למשל- לבחור קלף שמייצג אותו עכשיו, או אתמול, או קלף שמראה איך הוא הרגיש באירועים שונים, ועוד.