תהליכי הסמכה להדרכה והכרה כמדריך/ה באיט”ה

איט״ה רואה חשיבות רבה בהתפתחות מקצועית של חבריה ובהסמכת מטפלים שהנם חברים מומחים באיט”ה כמדריכים. לשם כך קיימת וועדת הסמכה להדרכה המחדדת את הנהלים ועושה כמיטב יכולתה להקפיד עליהם.

המדריכים מהווים את חוד החנית בקביעת הסטנדרטים של טיפול ה – cbt בישראל. הם מלמדים ומדריכים בתוכניות ההכשרה השונות המאושרות על ידי איט”ה, מכשירים את הדור החדש של מטפלי ה – CBT ופועלים בוועדים השונים של האיגוד. לפי כך תהליכי ההסמכה להדרכה הפכו בשנים האחרונות לסדורים ומוקפדים יותר.

ועדת ההסמכה הנוכחית בוחנת פניות רבות לכניסה לתהליך הסמכה להדרכה ולהכרה כמדריך/ה ועושה כמיטב יכולתה לשמור על סטנדרטים אחידים בהתאם לקריטריונים שנקבעו. כל פניה נבחנת בקפידה ומתוך רצון לשמור על הסטנדרטים שנקבעו יחד עם גמישות מותאמת הנדרשת לעיתים.

 

שלב ראשון: כניסה לתהליך הסמכה להדרכה

 דרישות:
מטפל/ת עם ותק של 3 שנים כ”חבר מומחה” באיט״ה (בהן שילם/ה דמי חברות באיט”ה) ועם 5 שנות ניסיון בטיפול קוגניטיבי התנהגותי.

 מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. טופס בקשה לתחילת תהליך הסמכה להדרכה הכולל הצהרות עצמיות על 5 שנות ניסיון בטיפול CBT ועל טיפול ב 40 מטופלים לפחות ב CBT –
  להורדת הטופס לחצ/י כאן
 2. חוות דעת חתומות משני מדריכים מוכרים באיטה שהדריכו את המועמד/ת, על התאמתו/ה לכניסה לתהליך ההסמכה להדרכה. קורות חיים עדכניים.
  להורדת הטופס לחצ/י כאן
 3. מכתב המנמק את הבקשה להתחיל הסמכה להדרכה. במכתב זה יש לפרט את הנסיון הטיפולי, הדרכות ולימודים בתחום הCBT מאז מועד הקבלה לאיט”ה כחבר/ה מומחה/ית.
 4. קורות חיים עדכניים

כלל הטפסים מופיעים באתר איט”ה

 

שלב שני: סיום תהליך הסמכה להדרכה ומעבר לסטטוס “מדריך”

דרישות:

 1. תהליך ההסמכה להדרכה נמשך שנתיים לפחות. (במהלך שנות ההסמכה להדרכה שולמו דמי חברות באיט”ה)
 1. הדרכת מתמחים:
 • א. לפחות 4 מודרכים*
 • ב. 20 שעות הדרכה לפחות לכל מתמחה
 • ג. סך כולל של שעות הדרכה למתמחים הוא לפחות 80

*במידה וההדרכה של המודרכים נעשית בקבוצה – תחשב הקבוצה כמודרך אחד ושעות ההדרכה הקבוצתיות יחשבו רק פעם אחת ולא עבור כל משתתף/ת בקבוצת ההדרכה.

 1. הדרכה על הדרכה:
 • א. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה לקבל הדרכה על הדרכה מלפחות שני מדריכים המוכרים ע”י איט”ה**.
 • ב. לפחות 20 שעות הדרכה  על הדרכה  מכל מדריך/ה.
 • ג. סה”כ לפחות 40 שעות הדרכה על הדרכה.

**ניתן לקחת הדרכות אלו במקביל (למשל, הדרכה אחת ממדריך שמומחה בטיפול במבוגרים והדרכה שניה ממדריך שמומחה בטיפול בילדים) או בזו אחר זו

 

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

 1. טופס דיווח מודרכים חתום ע”י המדריך שנתן הדרכה על הדרכה. . (סה”כ שני טפסים חתומים ע”י שני מדריכים)
  להורדת הטופס לחצ/י כאן
 2. חוות דעת חתומות משני המדריכים/ות שנתנו הדרכה על הדרכה.
  להורדת הטופס לחצ/י כאן
 3. טופס אישור חתום ע”י מגיש הבקשה על עמידה בדרישות ההסמכה להדרכה
  להורדת הטופס לחצ/י כאן
 4. קורות חיים עדכניים

כלל הטפסים מופיעים באתר איט”ה

 

ועדת ההדרכה מאחלת לכל המועמדים למידה הנאה והצלחה בתהליך.