תהליכי הסמכה להדרכה והכרה כמדריך/ה באיט”ה

איט״ה רואה חשיבות רבה בהתפתחות מקצועית של חבריה ובהסמכת מטפלים שהנם חברים מומחים באיט”ה כמדריכים. לשם כך קיימת וועדת הסמכה להדרכה המחדדת את הנהלים ועושה כמיטב יכולתה להקפיד עליהם.
המדריכים מהווים את חוד החנית בקביעת הסטנדרטים של טיפול ה – cbt בישראל. הם מלמדים ומדריכים בתוכניות ההכשרה השונות המאושרות על ידי איט”ה, מכשירים את הדור החדש של מטפלי ה – CBT ופועלים בוועדים השונים של האיגוד. לפי כך תהליכי ההסמכה להדרכה הפכו בשנים האחרונות לסדורים ומוקפדים יותר.
ועדת ההסמכה הנוכחית בוחנת פניות רבות לכניסה לתהליך הסמכה להדרכה ולהכרה כמדריך/ה ועושה כמיטב יכולתה לשמור על סטנדרטים אחידים בהתאם לקריטריונים שנקבעו. כל פניה נבחנת בקפידה ומתוך רצון לשמור על הסטנדרטים שנקבעו יחד עם גמישות מותאמת הנדרשת לעיתים.רשת לעיתים.

תהליך ההסמכה להדרכה

שלב ראשון: כניסה לתהליך הסמכה להדרכה:
א. מטפל/ת עם ותק של 3 שנים כ”חבר מומחה” באיט״ה ועם 5 שנות ניסיון בטיפול קוגניטיבי התנהגותי רשאי/ת להגיש בקשה להתחיל בתהליך הסמכה להדרכה.
ב. עמידה בכל יתר הקריטריונים כפי שמופיע באתר איט”ה.
ג. על המועמד/ת להסמכה להדרכה לצרף את המסמכים הבאים:
1. טופס בקשה לתחילת תהליך הסמכה להדרכה.
2. המלצות משני מדריכים מוכרים באיטה על התאמתו/ה לכניסה לתהליך.
3. חוות דעת חתומה אותה מילאו המדריכים על גבי הטפסים הנמצאים באתר.
4. קורות חיים עדכניים.

שלב שני: סיום תהליך הסמכה להדרכה ומעבר לסטטוס “מדריך”.
1. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה להדרכה להדריך 4 מטפלים לפחות ולתת לכל אחד/ת מהם/ן 20 שעות הדרכה לפחות. יש לעשות תהליך זה משך שנתיים לפחות. במידה וההדרכה נעשית בקבוצה – תחשב הקבוצה כמודרך אחד ושעות ההדרכה הקבוצתיות יחשבו רק פעם אחת ולא עבור כל משתתף/ת בקבוצת ההדרכה.
2. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה להדרכה לתת לפחות 80 שעות הדרכה.
3. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה לקבל הדרכה על הדרכה משני מדריכים לפחות, 20 שעות מכל מדריך/ה סה”כ 40 שעות הדרכה על הדרכה.
4. על המטפל/ת הנמצא/ת בתהליך הסמכה להדרכה להחתים גם את המדריך/כה שלו/ה על טופסי חוות דעת שניתנים למודרכים/ות.
5. בסיום התהליך יוגשו על ידי המועמד/ת המסמכים הבאים:
א. רשימת המודרכים ופרוט שעות ההדרכה על גבי הטופס הנמצא באתר.
ב. חוות דעת משני המדריכים/ות שנתנו הדרכה על הדרכה על גבי הטופס הנמצא באתר.
אנא זכרו כי עבודת הועדה נעשית בהתנדבות ובכובד ראש והמנעו מהגשת בקשות שאינן עומדות בקריטריונים.
ועדת ההדרכה מאחלת לכל המועמדים למידה הנאה והצלחה בתהליך.

בברכה
ד”ר שירי בן-נאים- יו”ר
ד”ר איתי אדרס
ד”ר חסינטו ענבר

תרשים תהליך הסמכה להדרכה כפי שהוצג ע”י הוועדה היוצאת בכנס עכו 2017

 

מסמכים להורדה – לחצו על הקישור כדי להוריד את המסמך

1. תהליכי הסמכה להדרכה

2. טופס בקשה לתהליך הסמכה

3. חוות דעת מדריך לקראת הסמכה להדרכה

4. טופס בקשה להכרה כמדריך

5. טופס דיווח מודרכים

6. חוות דעת מדריך לקראת קבלה כמדריך