תכנית לפסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותית בשניידר

החלה ההרשמה לתכנית לפסיכותרפיה קוגנטיבית התנהגותית בשניידר- נובמבר 2013