תשלומים

תשלום דמי חברות באיט”ה תקף עד לסיום השנה הקלנדרית.

תשלום דמי חברות באיט”ה

תשלום 250 ₪ – דמי חברות לשנה        

 תשלום 200 ש”ח דמי חברות לשנה לבני 62 ומעלה

 תשלום 50 ₪ דמי חברות לשנה לסטודנטים בתכנית לימודי cbt המוכרת ע”י איטה

דמי טיפול בהגשת מועמדות לחבר/מומחה

200 ₪ – דמי טיפול בהגשת מועמדות לחבר/מומחה        

תשלום דמי חברות באיט”ה

תשלום 250 ₪ – דמי חברות שנתיים        

 תשלום 200 ₪ דמי חברות שנתיים לאזרחים ותיקים

 תשלום 50 ₪ דמי חברות שנתיים לסטודנטים בתכנית לימודי cbt המוכרת ע”י איטה

דמי השתתפות בימי עיון איט”ה

דמי השתתפות בימי עיון איט”ה למי שאינו חבר איט”ה

 תשלום 100 ₪ עבור מפגש אחד       

 תשלום 350 ₪  עבור 4 מפגשים

 תשלום 400 ₪  עבור 5 מפגשים

דמי השתתפות בימי עיון איט”ה לסטודנטים

במקצועות טיפוליים מאוניברסיטאות, מכללות ותוכניות הכשרה ב-CBT בחסות איט”ה ומתמחים בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ובהצגת תעודה מתאימה.

 תשלום 50 ₪  עבור מפגש אחד

 תשלום 180 ₪ עבור 4 מפגשים

 תשלום 200 ₪ עבור 5 מפגשים

 

דמי טיפול בהגשת מועמדות לחבר/מומחה

200 ₪ – דמי טיפול בהגשת מועמדות לחבר/מומחה