​מטרות איט”ה

​איט”ה משמשת אגודה מקצועית וולונטרית למטפלים בעלי הכשרה אקדמית ומקצועית בתחום הפסיכותרפיה, המוסמכים בטיפול התנהגותי קוגניטיבי (CBT).  

מטרת האגודה הן:
1. להנגיש את הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי למגוון רחב של מטפלים ומטופלים בקהילה, תוך הפצה וקידום של טיפולי CBT במסגרות ציבוריות ובשירות הפרטי.

2. לקדם את התפתחותם המקצועית של קהילת המטפלים ההתנהגותיים קוגניטיביים באמצעות שימוש בשיטות טיפול מבוססות מחקר (Evidence-Based), המוכרות כמתאימות ביותר (best practice) עבור הבעיות הפסיכולוגיות של הפונים לטיפול.

3. לקבוע סטנדרטים לתהליכי ההכשרה של מטפלים ומדריכים ב-CBT, תוך שמירה על רצף קוהרנטי בין: מטרות האגודה, קטגוריות החברות, ותהליכי ההכשרה המאושרים ע”י איט”ה, באמצעות סטנדרטיזציה בתכני הלמידה ובתעודות ההסמכה.

4.  לחתור ליישום טיפולים התנהגותיים קוגניטיביים באופן מדעי ואחראי ובכפוף לרישיונות העיסוק, הגדרת המקצוע וכללי האתיקה של כל פרופסיה. בכך, למנוע פגיעה במטופלים וזילות בשימוש ב-CBT ע”י מטפלים שלא הוכשרו והוסמכו לטפל בגישה זו.    
     
5. לעודד שימוש בעקרונות התערבות בגישת CBT במקצועות משיקים, המקדמים רווחה נפשית בילדים ומבוגרים, במטרה ליעל את עבודתם בתחום מקצועם.