CBT דיאדי לילדים בגיל הרך הסובלים מחרדה, סימפטומים פוסט-טראומטיות ובעיות התנהגות/ד”ר לילך רחמים

מנחה: ד”ר לילך רחמים, פסיכולוגית קלינית ורפואית מדריכה, מנהלת תכנית ההכשרה לפסיכותרפיה בילדים ונוער שבמרכז “חוסן”, מנהלת היחידה לCBT בגיל הרך ובפוסט-טראומה במרכז “חוסן”, מרצה בביה”ס לפסיכולוגיה המרכז הבינתחומי הרצלייה ובלימודי המשך בפסיכיאטריה בביה”ס ללימודי המשך ברפואה אוניברסיטת תל אביב. חוקרת ופרסמה מאמרים בנושא טיפול בטראומה ואבל טראומטי בילדים ופעוטות וטיפול בילדים עם חרדות. מחברת הספר לגלות את הגן הנעלם: ילדים בטיפול.

ילדים בגיל הרך סובלים מפסיכופתולוגיה כגון חרדת פרידה, דיכאון וסימפטומים פוסט-טראומטיים, לעיתים בעקבות טראומה ספציפית ולעיתים ללא אטיולוגיה טראומטית. למשל, 0.5% מילדים בגילאי 2-5 סובלים מחרדת פרידה, 0.6% סובלים מפוביות ספציפיות. ילדים בגיל הרך נמצאים בקבוצת סיכון לטראומה למשל, 1200 ילדים בגילאי 0-5 נפגעים מכוויות במדינת ישראל בכל שנה, 13% מהם מפתחים סימפטומים פוסט-טראומטיים והפרעות נלוות כגון אנקופרזיס ועיכוב התפתחותי. הסימפטומים קשורים לתאונה  עצמה ולטיפול הרפואי. למעשה, ילדים בגיל הרך עשויים לפתח תגובות חרדה ופוביה ספציפית בתגובה לבדיקות רפואיות פולשניות על רקע טיפול במחלה מסכנת חיים, השתלות ומחלות קשות פחות הדורשות התערבויות רפואיות. שכיחות דומה של תגובות חרדה נמצאו בקרב ההורים. אוכלוסיית גיל זו על פי רוב אינה מאותרת ואינה מופנית לטיפול. ההשלכות ההתפתחותיות, המשפחתיות, החברתיות והכלכליות לתת איתור ולחוסר טיפול באוכלוסייה זו הן קריטיות. במהלך העשור האחרון הצטברו ראיות מבוססות מחקר על היעילות של CBT לילדים בגיל הרך והוריהם. הטיפול ניתן גם כמניעה וחיסון מפני התפתחות של פסיכופתולוגיה.

הסדנא תכלול:  היכרות עם פסיכופתולוגיה של הגיל הרך והשלכות של טראומה על הקשר הדיאדי. CBT לגיל הרך: נלמד פרוטוקולים לטיפול בחרדה ובפוסט-טראומה לאוכלוסייה זו. נצפה בקטעי וידאו מתוך טיפולים שנערכים כיום במרכז “חוסן” ביחידת הCBT לגיל הרך ונתנסה באמצעות משחקי תפקידים בשיטות קוגניטיבית התנהגותיות המותאמות לאוכלוסייה זו.

פירוט הסדנאות בכנס איט"ה 2017

סדנאות קצרות יום ראשון 19/2/17 11:00 - 18:00  (6 שעות)