CBT רב תרבותי – קמפוס גבעת חביבה

שם תוכנית ההכשרה -CBT רב תרבותי
מיקום – קמפוס גבעת חביבה
ימים ושעות לימוד – ימי שני 09:15-14:45

הייחודיות שלנו – תוכנית ייחודית, ראשונה מסוגה, המיועדת למיצוב הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי כתפיסה טיפולית מובילה בחברה הערבית. בבסיסה, הכשרת אנשי מקצוע מקרב החברה הערבית, בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. התוכנית שמה דגש על תכני למידה מודעי הקשר ומותאמי שפה ותרבות, מטמיעה נושאים ייחודיים הקשורים לעבודה בחברה הערבית ובתוך כך מאפשרת לתת ביטוי לצרכים הייחודיים של קהל היעד – מטפלים ומטופלים כאחד. לצד לימודי הבסיס של הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לדורותיו, תידונה סוגיות טיפוליות האופייניות לאוכלוסיה תוך התאמה ודיוק השימוש בכלים ופרוטוקולים טיפוליים.
מנהלי התוכנית, צוות הוראה ואנשי המקצוע הבכירים מקרב החברה הערבית, אשר מלווים את התוכנית, שמו לעצמם מטרה מרכזית: יצירה, עידוד וקידום תהליכי התפתחות מקצועיים במהלך הלימודים ולאחריהם אשר יסייעו לבוגריה להתקדם בעולם המקצועי.
הלימודים יתקיימו בקבוצות קטנות ובאווירה אינטימית שתאפשר יחס אישי וליווי בתהליך ההכשרה ולאחריה. כחלק מאסטרטגית הצמיחה המקצועית, התוכנית מקיימת שיתופי פעולה עם מסגרות מקצועיות שונות, בהן יוכלו הסטודנטים להשתלב במהלך הפרקטיקום.
מרכיב חיוני בתהליך ההתפתחות והמיצוב, יהיה בנייה ואיגוד של גוף ידע מקצועי להעשרת הלמידה, לפיתוח משאבי טיפול, לעידוד מחקר ולכינון שיתופי פעולה מקצועיים ומחקריים מקומיים ובינלאומיים.

מיקום קמפוס גבעת חביבה

ימים ושעות לימוד – ימי שני בין 9.15 ל 14.45

היקף תוכנית הלימודים – הכשרה דו-שנתית

אוכלוסיית היעד – עובדים סוציאליים, פסיכולוגים מומחים ומתמחים, פסיכיאטרים, רופאים, קרימינולוגים קליניים, מטפלים באומנויות, מרפאים בעיסוק, מטפלים בהפרעות בתקשורת, יועצים חינוכיים, מורים בחינוך מיוחד, עובדי סיעוד.

ניהול אקדמי – גיורא ענבר, כנרת וסטמן
יעוץ אקדמי – דר’ חנין מורדי, דר’ סיואר מחול חורי

סגל ההוראה – צוות ההוראה הכולל אנשי מקצוע הבקיאים במאפייני החברה הערבית ובצרכיה, מגויס כולו להתאמת “חליפת לימודים אישית” מודעת הקשר תרבותי, חברתי, שפתי ופוליטי. יושם דגש על למידה, הדגמות ותרגולים בשפה הערבית, תוך שימוש בחומרי לימוד בשפה הערבית.

מורי התוכנית – אבישי כץ, אורי מנדלקורן, דר’ איאת אבו חיט, אלינור זהבי, אריאלה ליכטרמן, דר’ בדיע אלקשאעלה, דר’ גבריאל וייל , גיורא ענבר, דנה ספקטור, חנה גיבור אלישע, חנה פורטל קפלן, דר’ חנין מורדי, כנרת וסטמן, מונא סלייח-סלימאן, מוסטפא אבו ואסל, מרוות עומרי, נוהר אבלס, נעמי דותן, דר’ סיואר מחול חורי, עדי סלע, קרן ניסן-אילסר, דר’ קרן ריינר נוי, רים אבו עטייה, רקפת שרמן אלישע, דר’ שי שורר

פרטים ליצירת קשר
cccbt.ar@gmail.com
טלפון: 055-5590513
כנרת וסטמן: 050-3772141
גיורא ענבר: 053-7425414

קישור לאתר התוכנית
cccbt.org