EABCT Accreditation

לחברי איט”ה שלומות
אני שמחה לבשר לכם שאיט”ה הוכרה על ידי ה EABCT  כאיגוד שקבל  הסמכה רשמית (אקרדיטציה) !
עד כה רק 13 אירגוני CBT   שחברים ב EABCT  קיבלו הכרה זו מה EABCT.
המשמעות של הסמכה ע”י ה EABCT הינה:  (אפשרי רק עבור אירגון שהינו חבר מלא ב EABCT) שהאירגון  (איט”ה) מסמיך  מומחים ב CBT בצורה מובנה ומסודרת בהתאם לקריטריונים המחמירים של ה EABCT ושהוא פועל על פי סטנדרטים גבוהים (מצויינים באתר ה EABCT) הן לצורך הכרה במומחים והן לצורך הכרה במדריכים, ושיש לו סטנדרטים גבוהים (מצויינים באתר ה EABCT) בנושא הדרכה.

זהו כבוד לאיט”ה להיות מוסמך על ידי ה EABCT, ושמחה בפרט לאור הכינוס המתקרב של ה EABCT  בירושלים.כמו כן, בבקשה שיהיה קישור לעמוד בתמונות המתחלפות בדף הראשי של האתר.
אחת המשמעויות  של הכרה זו הינה שחברי איט”ה שיימצאו באירופה לתקופות ממושוכת,  יוכלו בהציגם את התעודה לעבד במקצועם, כמובן בכפוף לחוקי המדינה.
אנו ניידע אתכם, לגבי התשלום שיש לשלם ל EABCT  לצורך קבלת תעודה אישית. איט”ה משלמת ל EABCT   סכום גלובאלי על תהליך ההכרה.
ההכרה של איט”ה  ע”י ה  EABCT לא הייתה מתבצעת ללא יוזמתו, דרבונו , השקעתו והתמדתו של ד”ר נפתלי הלברשטאט ועל כך אני מודה לו מקרב לב בשמי, הוועד וחברי איט”ה. הידד נפתלי!

נפתלי השקיע רבות בתהליך זה שעקב מורכבותו היססנו אם להתחיל בו. תודה נוספת על סיוע בהליך זה הינה לד”ר יופ מאיירס שסייע ותרם רבות למיסמכי ההגשה.
בעקבות ההכרה נשלח למנהלי מרכזי ההכשרה ל CBT בהקדם את נוהל הבדיקה שתיערך ע”י איט”ה לשמירה על הסטנדרטים בתהליך הלמידה, וההסמכה. בנוסף כפי שכבר יידענו אתכם, אנו מגבשים הקריטריונים לצבירת נקודות של לימודי המשך, לצורך שמירת התואר מומחה ב CBT ועל פי הקריטריונים שנידרשים ע”י ה EABCT

מאחלת לכולכם חג אורים שמח,

ד”ר צופי מרום
יו”ר איט”ה

למכתב שהתקבל מ-EABCT לחץ כאן