דמי השתתפות במפגשים בימי שישי למי שאינו חבר איט”ה

דמי השתתפות במפגשים בימי שישי לסטודנטים

סטודנטים במקצועות טיפוליים מאוניברסיטאות, מכללות ותוכניות הכשרה ב-CBT בחסות איט”ה ומתמחים בפסיכולוגיה ופסיכיאטריה ובהצגת תעודה מתאימה.

תשלום דמי חברות שנתיים

דמי טיפול בהגשת מועמדות לחבר/מומחה