Address - איט"ה Address - איט"ה

Address

ההרצאה הקרובה בירושלים 14.06.19 עוברת מבית בלגיה, למיקום הקודם בבית ידידיה.
כתובת: “קהילת ידידיה” רחוב נחום ליפשיץ 12 ירושלים